เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย หากฉบับแปลของข้อตกลงนี้ขัดแย้งกับฉบับภาษาไทย ให้บังคับใช้ฉบับภาษาไทย

ววันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2560

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ ("คำแถลง" หรือ "ข้อกำหนด") มาจากหลักการของ ID-SOCIETY และเป็นข้อกำหนดการให้บริการซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ ID-SOCIETY รวมทั้งตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ID-SOCIETY ซึ่งเราเรียกว่า "บริการของ ID-SOCIETY" หรือ "บริการ" การใช้งานหรือเข้าถึงบริการของ ID-SOCIETY หมายความว่าคุณตกลงตามคำแถลงนี้ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามข้อที่ 11 ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลที่ส่วนท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ ID-SOCIETY

เนื่องจาก ID-SOCIETY ให้บริการด้านต่างๆ มากมาย เราจึงอาจจะขอให้คุณพิจารณาและยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับแอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้จะใช้ควบคุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้แอพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวจนถึงระดับที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้

1. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราได้ออกแบบนโยบายข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ ID-SOCIETY ในการแชร์กับผู้อื่น และวิธีการที่เรารวบรวมและสามารถใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายข้อมูลนี้และใช้นโยบายดังกล่าวเป็นข้อมูลช่วยคุณในการตัดสินใจ

2. การแชร์เนื้อหาและข้อมูลของคุณ

คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์บน ID-SOCIETY และคุณสามารถควบคุมวิธีการแชร์ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้:

1. สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปถ่ายและวิดีโอ (เนื้อหา IP) คุณให้การอนุญาตเราเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชันของคุณ: คุณให้ใบอนุญาตแก่เราซึ่งเป็นแบบไม่เฉพาะตัว ถ่ายโอนได้ ให้ใบอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกสำหรับการใช้เนื้อหา IP ใดๆ ที่คุณโพสต์ลงบน ID-SOCIETY หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ ID-SOCIETY (ใบอนุญาต IP) ใบอนุญาต IP นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหา IP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณออก ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาของคุณถูกแชร์กับผู้อื่นไปแล้วและบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ลบเนื้อหานั้นออก

2. เมื่อคุณลบเนื้อหา IP ออก เนื้อหานั้นจะถูกลบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการล้างถังเรียกคืน (recycle bin) บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกอาจยังคงมีอยู่ในสำเนาสำรองภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม (แต่จะไม่มีให้แก่ผู้อื่น)

3. เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งผู้คนนอก ID-SOCIETY เข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับคุณ (ได้แก่ ชื่อและรูปประจำตัวของคุณ)

4. เรายินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับ ID-SOCIETY เสมอ แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดในการที่จะต้องชดใช้ให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว (เช่นเดียวกันกับที่คุณไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้)

3. ความปลอดภัย

เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ ID-SOCIETY มีความปลอดภัย แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ เราจำเป็นต้องให้คุณช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ ID-SOCIETY ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. คุณจะต้องไม่โพสต์การสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน ID-SOCIETY

2. คุณจะต้องไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ หรือเข้าถึง ID-SOCIETY โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น การใช้บอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสเครเปอร์) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า

3. คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายที่ผิดกฎหมายบน ID-SOCIETY เช่น แชร์แบบลูกโซ่

4. คุณจะต้องไม่อัพโหลดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ

5. คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของบุคคลอื่น

6. คุณจะต้องไม่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใช้รายอื่นใด

7. คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือยหรือภาพความรุนแรงหรือมีความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม

8. คุณจะต้องไม่พัฒนาหรือให้บริการแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ การนัดออกเดท หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อื่นๆ (รวมทั้งโฆษณา) โดยที่ไม่มีการจำกัดตามอายุที่เหมาะสม

9. คุณจะต้องไม่ใช้ ID-SOCIETY เพื่อทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ

10. คุณจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจทำให้การทำงานหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมของ ID-SOCIETY ต้องเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการเข้าไปรบกวนการแสดงเพจ หรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของ ID-SOCIETY

11. คุณจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา

4. การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้ ID-SOCIETY จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นข้อผูกพันบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

1. คุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใดๆ บน ID-SOCIETY หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามนอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. คุณจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี

3. หากเราปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

4. คุณจะไม่ใช้หน้าส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าของคุณเองเป็นหลัก และจะใช้เพจ ID-SOCIETY เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

5. คุณจะไม่ใช้ ID-SOCIETY หากคุณมีอายุไม่ถึง 13 ปี

6. คุณจะไม่ใช้ ID-SOCIETY หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ

7. คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

8. คุณจะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

9. คุณจะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงเพจหรือแอพพลิเคชันใดๆ ที่คุณดูแล) ให้แก่ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

10. หากคุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือเพจของคุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)

5. การปกป้องสิทธิของบุคคลอื่น

เราเคารพสิทธิของผู้อื่นและหวังว่าคุณจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน

1. คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือดำเนินการใดๆ บน ID-SOCIETY ซึ่งเป็นการละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย

2. เราสามารถลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงบน ID-SOCIETY ได้ หากเราพิจารณาว่าเป็นการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา

3. เราจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

4. หากเราลบเนื้อหาของคุณเนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุณเชื่อว่าเราลบออกด้วยความผิดพลาด เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยื่นคำร้อง

5. หากคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำๆ เราจะปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามความเหมาะสม

6. คุณจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันจนน่าสับสน เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนตามคำแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

7. หากคุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เหล่านั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณ (ไม่ใช่ ID-SOCIETY) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ และโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณรวบรวมและคุณจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร

8. คุณจะไม่โพสต์เอกสารระบุตัวตนของผู้ใดหรือข้อมูลด้านการเงินที่มีความละเอียดอ่อนลงบน ID-SOCIETY

6. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ

1. ในปัจจุบัน เราจัดให้มีบริการบนมือถือฟรี แต่โปรดทราบว่าจะยังคงมีการคิดอัตราราคาและค่าธรรมเนียมตามปกติจากผู้ให้บริการของคุณ เช่น ค่าบริการการส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล

2. ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะต้องทำการอัพเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณบน ID-SOCIETY ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์เก่าของคุณ

3. คุณยินยอมและให้สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการทำให้ผู้ใช้สามารถซิงค์อุปกรณ์ของตนกับข้อมูลที่ตนสามารถมองเห็นได้บน ID-SOCIETY (รวมทั้งผ่านแอพพลิเคชัน)

7. การชำระเงิน

หากคุณชำระเงินบน ID-SOCIETY หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้ว่าให้ใช้เงื่อนไขอื่น

8. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้พัฒนา/ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันและเว็บไซต์

หากคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติงานกับแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มหรือหากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มของ ID-SOCIETY

9. เกี่ยวกับโฆษณาและเนื้อหาทางการค้าอื่นที่จัดให้มีหรือได้รับการพัฒนาโดย ID-SOCIETY

เป้าหมายของเราคือการนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาในเชิงพาณิชย์หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาของเรา เพื่อช่วยเราดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงดังต่อไปนี้:

1. คุณอนุญาตให้เราใช้ชื่อ รูปประจำตัว เนื้อหา และข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบรนด์ที่คุณถูกใจ) ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาหรือพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ในที่นี้หมายความว่าคุณอนุญาตให้ธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ชำระเงินให้แก่เราสำหรับการแสดงชื่อและ/หรือรูปประจำตัวของคุณร่วมกับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการชดใช้ใดๆ ให้แก่คุณ หากคุณได้เลือกกลุ่มผู้เข้าชมไว้โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ เราจะเคารพทางเลือกของคุณเมื่อเราใช้งาน

2. เราจะไม่ให้เนื้อหาหรือข้อมูลของคุณแก่ผู้ลงโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

3. คุณเข้าใจดีว่าเราอาจไม่สามารถระบุถึงบริการและการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ได้เสมอ

10. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับเพจ

หากคุณสร้างหรือจัดการเพจ ID-SOCIETY หรือจัดโปรโมชั่น หรือนำเสนอข้อเสนอจากเพจของคุณ หมายความว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขของเพจของเรา

11. การแก้ไขเพิ่มเติม

1. เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงเหล่านี้ และจะให้โอกาสคุณได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนที่คุณจะใช้บริการของเราต่อไป

2. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายหรือข้อตกลงอื่นที่ถูกอ้างอิงถึงภายในหรือรวมอยู่ในคำแถลงนี้ เราจะจัดให้มีประกาศบนหน้าการกำกับดูแลไซต์

3. การที่คุณใช้บริการของ ID-SOCIETY ต่อไปหลังจากที่มีประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง นโยบาย หรือแนวทางของเรา เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเรา

12. การยกเลิก

หากคุณฝ่าฝืนตัวบทและเจตนารมณ์ของคำแถลงนี้ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้เรามีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เราอาจหยุดการนำเสนอ ID-SOCIETY ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือปิดใช้งานแอพพลิเคชันของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด คำแถลงนี้จะสิ้นสุดลง แต่ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะยังคงนำมาใช้: 2.2, 2.4, 3 - 5, 9.3 และ 12 - 15

13. ข้อพิพาท

1. คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ หรือข้อพิพาท (ข้อเรียกร้อง) ใดก็ตามที่คุณมีกับเรา อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ ID-SOCIETY แต่เฉพาะในศาลแขวงของประเทศไทยเท่านั้น และคุณตกลงที่จะยื่นเรื่องให้แก่เขตอำนาจตามหลักบุคคลของศาลเหล่านี้ เพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้องคดีสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดเหล่านี้ กฎหมายของมลประเทศไทยจะครอบคลุมคำแถลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา โดยไม่สำคัญว่าจะมีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่

2. หากใครก็ตามมีข้อเรียกร้องต่อเราโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำ การยินยอม หรือข้อมูลของคุณบน ID-SOCIETY คุณจะเป็นผู้ชดใช้และมิให้เราต้องรับผิดชอบอันเนื่องมาจากและเกี่ยวกับค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าในประเภทใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่เราก็ไม่อาจควบคุมหรือชี้นำการกระทำของผู้ใช้บน ID-SOCIETY ได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งหรือแชร์บน ID-SOCIETY เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย หรือไม่น่าพึงประสงค์ที่คุณอาจประสบบน ID-SOCIETY ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รายใดก็ตามของ ID-SOCIETY ไม่ว่าบนระบบออนไลน์หรือออฟไลน์

3. เราพยายามที่จะดูแลประสิทธิภาพของ ID-SOCIETY ดำเนินการให้ปราศจากจุดบกพร่อง และมีความปลอดภัย แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการใช้งานของคุณเอง เราจัดให้มี ID-SOCIETY ในรูปแบบที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับรองว่า ID-SOCIETY จะมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ID-SOCIETY จะทำงานได้เสมอโดยที่ไม่มีการขัดข้อง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง ID-SOCIETY ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม และคุณให้เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายใดก็ตาม ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก อันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงในทางใดก็ตามกับข้อเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมีต่อบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้น

14. คำนิยาม

1. คำว่า "ID-SOCIETY" หรือ "บริการ ID-SOCIETY" หมายถึงคุณสมบัติและบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ www.id-society.com และเว็บไซต์อื่นใดก็ตามที่เป็นแบรนด์ ID-SOCIETY หรือแบรนด์ร่วม (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชันสากล วิดเจ็ต และเวอร์ชันบนโทรศัพท์มือถือ) (ข) แพลตฟอร์มของเรา (ค) โซเชียลปลั๊กอิน เช่น ปุ่มถูกใจ ปุ่มแชร์ และข้อเสนออื่นๆ ในลักษณะนี้ และ (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง ID-SOCIETY ขอสงวนสิทธิในการกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัทว่าแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราจะใช้ข้อตกลงอย่างอื่น มิใช่ข้อกำหนดฉบับนี้

2. คำว่า "แพลตฟอร์ม" หมายถึง ชุด API และบริการ (เช่น เนื้อหา) ที่ทำให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ให้บริการเว็บไซต์ สามารถดึงข้อมูลจาก ID-SOCIETY หรือให้ข้อมูลแก่เราได้

3. คำว่า "ข้อมูล" หมายถึง ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ รวมถึงการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับ ID-SOCIETY

4. คำว่า "เนื้อหา" หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ จัดหามา หรือแชร์โดยใช้บริการของ ID-SOCIETY

5. คำว่า "ข้อมูล" หรือ "ข้อมูลผู้ใช้" หรือ "ข้อมูลของผู้ใช้" หมายถึง ข้อมูลใดก็ตาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่สามสามารถดึงจาก ID-SOCIETY หรือจัดหาให้แก่ ID-SOCIETY ผ่านทางแพลตฟอร์ม

6. คำว่า "โพสต์" หมายถึง โพสต์บน ID-SOCIETY หรือการทำให้มีขึ้นโดยใช้ ID-SOCIETY

7. คำว่า "ใช้" หมายถึง การใช้ รัน คัดลอก จัดแสดงหรือแสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ แก้ไข แปล และสร้างงานที่ลอกเลียนขึ้นมา

8. คำว่า "แอพพลิเคชัน" หมายถึงแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงสิ่งอื่นใดก็ตามที่รับหรือได้รับข้อมูลจากเรามาโดยตลอด หากคุณไม่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มอีกต่อไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเรา คำว่าแอพพลิเคชันจะนำมาใช้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลดังกล่าวออก

9. คำว่า "เครื่องหมายการค้า" หมายถึงรายการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ที่นี่

15. อื่นๆ

1. คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ID-SOCIETY การอ้างอิงถึง "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายความถึง ID-SOCIETY

2. คำแถลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ID-SOCIETY และแทนที่ข้อตกลงใดก็ตามที่มีก่อนหน้านี้

3. หากพบว่าส่วนใดก็ตามของคำแถลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

4. หากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแถลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

5. การแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามในคำแถลงนี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเรา

6. คุณจะไม่โอนสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณภายใต้คำแถลงนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

7. สิทธิและข้อผูกพันของเราทั้งหมดภายใต้คำแถลงนี้สามารถมอบหมายได้โดยอิสระโดยเรา เมื่อเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือหนทางอื่นใด

8. ไม่มีส่วนใดในคำแถลงนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามกฎหมายได้

9. คำแถลงนี้ไม่ใช่การมอบสิทธิในการได้รับประโยชน์ให้แก่บุคคลที่สาม

10. เราขอสงวนสิทธิทุกประการที่ไม่ได้มีการมอบให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง

11. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้หรือเข้าถึง ID-SOCIETY