สินค้าใหม่

รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
สินค้าไม่ทราบชื่อ
บาท
บาท
บาท
Product cover

By Sonoco (Thailand) Co., Ltd.

ไอเดียการใช้งาน

ภาพไอเดีย

What's a good package...

ผู้ใช้งาน

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องตอบโจทย์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและมีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค.....