ติดแท็กบนรูปภาพไอเดียใน “I CAN MAKE IT”
เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการของคุณ ได้ทันที

DESIGN HIGHLIGHT

คลังรวมไอเดียการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งหมด ประกอบไปด้วย ภาพไอเดีย บทความ และผลงานนักออกแบบหลากหลายแขนง

ID-Society

แถลงข่าวการจัดงาน SILMO BANGKOK 2018

ARTICLE IDEA

วันที่ 31 พค. 2561 นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เเละเเขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมเเถลงข่าวการจัดงาน SILMO Bangkok 2018 ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เวลา 10.00 น.  ภายในงานมีการประกาศรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2018 ที่เป็นเวทีที่ช่วยผลักดันเยาวชนนักออกแบบของไทยให้ได้แสดงศักยภาพสู่เวทีระดับสากล เพราะผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้นำไปโชว์ที่งาน SILMO Paris 2018 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวทีทางการค้าสำหรับธุรกิจแว่นตาระดับโลกอีกด้วย undefined

ID-Society

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

ARTICLE IDEA

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan)วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 101 และ 401 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯในงานท่านจะได้พบกับ     ❤การนำเสนอเทคโนโลยี Conn

ID-Society

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกเเบบเเละจัดทำต้นเเบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเเปรรรูปเเละอาหาร

ARTICLE IDEA

ในวันที่   13-15 เเละ 20-22 มีนาคม 2561 ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกเเบบเเละจัดทำต้นเเบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเเปรรรูปเเละอาหาร (Food & Agriculture Packaging and Brand design : prototype development) ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น1 อาคารศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร  ตึก Thai-idc ซึ่งได้มีการมอบประกาศนียบัตร โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเส

ID-Society

อบรมหลักสูตรโครงการ GENIUS ACADEMY 2018

ARTICLE IDEA

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Thai-idc) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้มีการอบรมหลักสูตรโครงการ Genius Academy 2018  150วันยกระดับ SME OTOP เเละผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ปั้นฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ AECโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ID-Society

ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FASHION PRODUCT DEVELOPMENT

ARTICLE IDEA

 ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  Fashion Product Development  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเเฟชั่นการสร้างคุณค่าเเละมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเเฟชั่น นักออกเเบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพื่มโอกาสทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ Thai-IDC ชั้น2 ซอ

designer

WEB DESIGN

DESIGNER PROJECT

เกี่ยวกับอาหาร

ID-Society

เชิญเข้าร่วมประกวดการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ ASIASTAR เเละ WORLDSTAR

ARTICLE IDEA

ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท เพื่อค้นหาตัวเเทนประเทศไทยในการประกวด AsiaStar เเละ WorldStar เเละรางวัลพิเศษ การออกเเบบบาร์โค้ด จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งเเต่ วันที่ 1-20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ออกเเบบผลิตภัณฑ์ Thailland Industrial Design Center : Thai-IDC ชั้น1 ซ.ตรีมิตร  ถ.พระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทร 0-2381-1603, 06-1423-4926  E-mail : ppid.packaging@gmail.com  

ID-Society

พิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

ARTICLE IDEA

ในวันที่ 26 มกราคม 2561นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิด งาน โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกับที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ณ โรงแรมแกรนด์

ID-Society

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CARBON PREPREG

ARTICLE IDEA

วันที่ 24 มกราคม 2561 สมาคมไทยคอมโพสิท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Carbon Prepreg  

ID-Society

กสอ.เผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ASIASTAR AWARDS 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล

ARTICLE IDEA

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (APF) ร่วมกับ 15 ประเทศสมาชิกตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (The Asian Packaging Federation : APF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 15 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเ

ID-Society

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้า หัวข้อ FOOD PACKAGING AND DESIGN

ARTICLE IDEA

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-idc) โดยกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ National Post Harvest Centre (NPHC) ของราชอาณาจักรภูฏาน โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP หัวข้อ “Food Packaging for Business Success” และ “Packaging Design for Food and Agriculture Products and Marketing” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ ห้

ID-Society

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (AGING SOCIETY)"

ARTICLE IDEA

ศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Thai-idc) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)" ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 เเละ 12-14 ธันวาคม 2560นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)&q

ID-Society

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

ARTICLE IDEA

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs เจ้าข้องกิจการ สมัครเข้าร่วมโครงการ.การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0

ID-Society

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-PACKAGING)

ARTICLE IDEA

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)โอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Packaging) มาถึงแล้วผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ"กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)" ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สอบถามได

ID-Society

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SILICONE VACUUM BAG

ARTICLE IDEA

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สมาคมไทยคอมโพสิท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Silicone Vacuum Bag  โดยได้จัดสาธิต เรื่อง How to make Silicone Bag by Brushing and Spraying ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก

คุณบุ๋มผ้าไทย

เสื้อสุภาพบุรุษ-สตรี | คุณบุ๋มผ้าไทย

DESIGNER PROJECT

เสื้อสุภาพสตรีแต่งโบว์ผ้าไทยด้านหลัง ราคา 1,450.- บาท เสื้อสุภาพบุรุษแต่งผ้าไทย ราคา 1,350.- บาท

วิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านหัวเวียง

ผลิตภัณฑ์ | วิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านหัวเวียง

DESIGNER PROJECT

การดึงลักษณะโครงสร้างของเครื่องประดับสมัยอยุธยาตอนปลายนำมาประยุคผสมลงไปในชิ้นงานดึงดูดพลังของอารยธรรมยุคเก่าให้สอดคล้องกับเครื่องประดับสมัยใหม่ - กระเป๋า - สร้อยคอ - กำไลข้อมือ - ต่างหู

Don Manee

กระเป๋า | DON MANEE

DESIGNER PROJECT

จากวัฒนธรรมผ้าทอท้องถิ่นสืบสานเข้าสู่อารยธรรมที่ประสานให้เข้ากลับความเชีอกลับหลักฮวงจุ้ยของจีน ร่วมสืบสานประราชดำริเรื่องข้าวของพ่อ ผ้าของแม่เพื่อสืบสานปณิทานของท่านสืบไป - กระเป๋าเป้ - กระเป๋าถือ

บริษัท ณรงค์อะไหล่ยนต์ จำกัด

ของใช้ ของที่ระลึก | ณรงค์อะไหล่ยนต์

DESIGNER PROJECT

จากภาพถ่ายสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งจรรโรงใจในพุทธศาสนาถูกถ่ายทอดลงบนผืนผ้า สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์แห่งความทรงจำ ในการเดินทาง ผ้าคลุมกระเป๋าเดินทาง ราคา 1,800 บาท หมวก ราคา 200 บาท ซองใส่พาสอร์ต ราคา 550 บาท ที่ใส่ของอเนกประสงค์ ราคา 650 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติมาโมด้า

รองเท้าหนัง | ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติมาโมด้า

DESIGNER PROJECT

จาการชำนาญการด้านรองเท้าคนไทยสู่การสร้างความมหัศจรรย์ทางผิวสัมผัสภาพพื้น หิน ดิน ทราย ธรรมชาติ ศิลาแรง บ่งบอกถึงอารมณ์และการสัมผัสภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง รองเท้าแตะรุ่นตัว X ราคา 1,500 บาท รองเท้าแตะรุ่นตัว T ราคา 1,500 บาท รองเท้าแตะรุ่นตัว Z ราคา 1,500 บาท รองเท้าแตะรุ่นตัว Y ราคา 1,500 บาท รองเท้าแตะรุ่นตัว U ราคา 1,500 บาท

บริษัท เช็พเอิด จำกัด

กระเป๋า | เช็พเอิด

DESIGNER PROJECT

มหัศจรรย์ใจจาก กาลละเล่นเด็กไทย สู่สีสันและโครงสร้างชิ้นงานแสดงออกถึงความตื่นเต้น ไม่หยุดนิ่งสร้างสิ่งใหม่จากวัฒนธรรม กาลละเล่นเด้กไทยในอดีต

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้งอินดัสตรี้จำกัด

บรรจุภัณฑ์ | บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้งอินดัสตร

DESIGNER PROJECT

บรรจุภัณฑ์ซองอ่อน ไดคัทตามแบบ - หูหิ้ว - ฝาปิด - ซิปล็อก

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแก้ว

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า | วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแก้ว

DESIGNER PROJECT

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า กระเป๋าสะพายใบเล็ก ราคา 1,200 บาท กระเป๋าถือ ราคา 1,600 บาท กระเป๋าสะพายใบใหญ่ ราคา 1,XXX บาท

ฝ้ายเชิงดอย

ชุดเดรสลำลองปักเส้นด้าย

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสลำลองคอกลางแขนสั้นปักเส้นด้าย ราคา 1,500 บาท ชุดเดรสคอปกแขนยาวปักเส้นด้าย ราคา 2500 บาท

ฝ้ายเงินฝ้ายทอง

เสื้อผ้าลำลองบาติคเขียนเทียน | ร้านฝ้ายเงินฝ้

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าลำลองบาติคเขียนเทียน

เฮือนปอ กระดาษสา

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า | เฮือนปอสา

DESIGNER PROJECT

กระเป๋าทอกระดาษสา ราคา 600 บาท โคมไฟกระกาษสา ราคา 2,500 บาท

วิชัยกุลเครื่องเขิน

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน | วิชัยกุลเครื่องเขิน

DESIGNER PROJECT

Set ตุ้มหูเครื่องเขิน ราคา 300 บาท สร้อยคอเครื่องเขิน ราคา 550 บาท แหวนเครื่องเขิน ราคา 150 บาท กำไลเครื่องเขิน ราคา 150 บาท เข็มกลัดเครื่องเขิน ราคา 150 บาท Set เครื่องประดับเครื่องเขิน

บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ใบตอง | บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

DESIGNER PROJECT

กระเป๋าใบตองตึง ราคา 1,800 บาท กระเป๋าถือใบตองตึง ราคา 1,500 บาท กระเป๋าใบถือใบตองตึงขนาดเล็ก ราคา 800 บาท กระเป๋าใบตองตึงใส่ธนบัตร ราคา 500 บาท

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กลึงบ้านตองกายเหนือ

ของที่ระลึก | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กลึงบ้านตอ

DESIGNER PROJECT

ชามไม้กลึง ราคา 250 บาท ตลับไม้กลึง ราคา 150 บาท แจกันไม้กลึง ราคา 350 บาท กล่องตลับไม้ ราคา 250 บาท

กลุ่มเครื่องเขินงานไม้มะม่วง

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน| กลุ่มเครื่องเขินงานไม้ม

DESIGNER PROJECT

แจกันเครื่องเขินไม้มะม่วง ราคา 450 บาท แจกันเคริ่องเขินงานไม้มะม่วง ราคา 350 บาท กล่องเครื่องเขินไม้มะม่วง ราคา 80 บาท ถาดเครื่องเขินงานไม้มะม่วง ราคา 80 บาท ตะเกียบเครื่องเขินงานไม้มะม่วง ราคา 80 บาท ทัพพีเครื่องเขินงานไม้มะม่วง ราคา 80 บาท

โรงงานกิตติโรจน์เซรามิกส์

ผลิตภัณฑ์เซรามิก | โรงงานกิตติโรจน์เซรามิกส์

DESIGNER PROJECT

แจกันตั้งโต๊ะ/จาน/ชุดใส่เกลือ/พริกไทย ราคา 590.- บาท

กลุ่มโฮมสเตย์แจ้ซ้อน

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ | กลุ่มโฮมสเตย์แจ้ซ้อน

DESIGNER PROJECT

สร้อยคอลูกเดือย ราคา 790.- บาท สร้อยคอลูกเดือย ราคา 990.- บาท

ผ้าถักโครเชท์ ไก่ฟ้าพญาลือ

ผ้าถักโครเชต์รองจานรูปไก่ | กลุ่มผ้าถักโครเชต

DESIGNER PROJECT

ผ้าถักโครเชต์รองจานรูปไก่ ราคา 350.- บาท

nana crochet

ผลิตภัณฑ์ | NANA CROCHET

DESIGNER PROJECT

ต่างหูถักโครเชต์ลายดอกรัก/ต่างหูลายดอกจำปี ราคาชิ้นละ 109.- บาท

วิสาหกิจกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน ย้อมสีธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ | วิสาหก

DESIGNER PROJECT

ชุดนอนสุภาพสตรีสายเดี่ยว ราคา 990.- บาท ชุดนอนสุภาพบุรุษสีขาวผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ราคา 1,550.- บาท ชุดนอนลายทางขายาว ราคา 1,550.- บาท ชุดคลุมสีขาวแขนยาว ราคา 990.- บาท กระเป๋าย่ามผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 350.- บาท

กลุ่มเย็บ ผ้าพัสตราภรณ์

ชุดสุภาพสตรีจากผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

ชุดสุภาพสตรีจากผ้าฝ้ายย้อมคราม ราคา 3,500.- บาท ชุดสุภาพสตรีกางเกงขาสั้นผ้าฝ้าย 100% ราคา 3,450.- บาท

กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำหลง

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ | กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำหลง

DESIGNER PROJECT

ย่ามผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 190.- บาท

อำพรผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย | อำพรผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

เสื้อสุภาพสตรีผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 450.- บาท กระเป๋าผ้าฝ้าย ราคา 550.- บาท

หัตถ์จันทร์

ชุดผ้าฝ้าย | หัตถ์จันทร์

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสผ้าฝ้ายยกดอก ราคา 3,500.- บาท เสื้อสุภาพสตรีผ้าฝ้ายยกดอกพร้อมกระโปรง ราคา 3,500.- บาท

สร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย

เสื้อผ้า | สร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าจากร้านสร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย

ม่านไหมไชยเรืองศรี

ชุดรองจานสีทูโทน

DESIGNER PROJECT

ชุดรองจานสีทูโทน พร้อมที่รองแก้วน้ำ ราคา 150.- บาท

ฐปนผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าเด็ก | ร้านฐปนผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

เสื้อเด็กสีม่วงผูกโบว์ ราคา 790.- บาท เสื้อเด็กตัวสั้นสีชมพู ราคา 590.- บาท

ชมัยพรผ้าฝ้าย

ชุดผ้าผ้ายสีธรรมชาติ I ร้านชมัยพรผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสสีขาวผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ราคา 790.- บาท กางเกงขายาวแบบชนเผ่าสีเทาดำ ราคา 590.- บาท

จันทร์ดีผ้าฝ้าย

ชุดผ้าฝ้ายทอมือ | ร้านจันทร์ดีผ้าฝ้าย

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 590.- บาท เสื้อคลุมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ราคา 490.- บาท ย่ามผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 250.- บาท ผ้าพันคอฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ราคา 250.- บาท

เครื่องเคลือบดินเผาโมทนาเซรามิก

ชุดเครื่องประดับเซรามิกส์

DESIGNER PROJECT

ชุดสร้อยต่างหู ราคา 290.- บาท สร้อยคอ ราคา 200 - 400 บาท

สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย

เสื้อสตรี | สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย

DESIGNER PROJECT

เสื้อสตรีพร้อมกระโปรงเข้าชุดสีฟ้า ราคา 1,700.- บาท ชุดเดรสีเขียงแต่งลายเส้น ราคา 1,500.- บาท

สุนทรีผ้าไทย

ผลิตภัณฑ์ | สุนทรีผ้าไทย

DESIGNER PROJECT

Tote Bag ราคา 2,590.- บาท Clutch ราคา 1,090.- บาท เป้ ราคา 3,890.- บาท ย่าม ราคา 890.- บาท

อรัญญา

เสื้อสตรี | อรัญญา

DESIGNER PROJECT

เสื้อสตรีแต่งลายผ้าทอตีนจกสุโขทัย ราคา 1,700.- บาท เสื้อสตรีตัดแต่ง ราคา 1,500.- บาท

ร้านศรีสัชฌาลัย

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | ร้านศรีสัชฌาลัย

DESIGNER PROJECT

เสื้อสูท ราคา 3,500.- บาท ย่ามผ้าทอสุโขทัย ราคา 390.- บาท

บุยีผ้าไทย

เสื้อผ้าสตรี | บุยีผ้าไทย

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสแขนกลีบบัวตัดแต่งลายผ้า สีส้ม ราคา 1,150.- บาท เสื้อสตรีแต่งลายผ้าพร้อมกระโปรงเข้าชุด สีส้ม ราคา 2,500.- บาท ชุดเดรสแขนกลีบบัวตัดแต่งลายผ้า สีกรมท่า/ดำ ราคา 1,150.- บาท เสื้อสตรีแต่งลายผ้าพร้อมกระโปรงเข้าชุดสีกรมท่า/ดำ ราคา 2,500.- บาท

ณาณาศิลป์

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ |ณาณาศิลป์

DESIGNER PROJECT

ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ณาณาศิลป์ ย่ามผ้าไทย ราคา 1,290.- บาท กระเป๋าสตางค์ ราคา 390.- บาท กระเป๋าสตางค์ ราคา 390.- บาท พวงกุญแจรูปปลา ราคา 190.- บาท Tote Bag ราคา 1,190.- บาท

ร้านลำตัดเงินโบราณ

เครื่องเงิน | ลำตัดเงินโบราณ

DESIGNER PROJECT

ลำตัดเงินโบราณ นำผลิตภัณฑ์เดิมผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่ยังคงอัตลักษณ์ประจำจังหวัดไว้ สร้อยสังวาลย์ ราคา 15,000.- บาท แหวนดอกพิกุล ราคา 1,000.- บาท ต่างหูอุบะพวงมาลัย ราคา 4,000.- บาท

ต่อเงินต่อทอง

เครื่องเงินดอกไม้ | ร้านต่อเงิน ต่อทอง

DESIGNER PROJECT

สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม - สร้อยคอถักปีบเงิน ราคา 2,900 บาท - จี้กล้วยไม้ไทย ราคา 3,000 บาท - ต่างหูเกสรเงิน ราคา 2,500 บาท

บริษัท เพชร พลอย จิวเวลรี่ จำกัด

แหวน | ร้านเพชร พลอย จิวเวลรี่

DESIGNER PROJECT

การสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม

นครหัตถกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ นครหัตถกรรม

DESIGNER PROJECT

นำเทคนิคงานเครื่องเงินถมมาผสมผสานกับรูปแบบเครื่องประดับที่ดูโมเดิร์น เกิดเป็นรูปลักษณ์ของงานถมเมืองนครร่วมสมัย

พญา บาติก

ชุดเดรสบาติก

DESIGNER PROJECT

ออกแบบเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ง่าย (basic) เพื่อโชว์ลวดลายของผ้าบาติกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เลือกใช้เนื้อผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท

กลุ่มคอนบาติก

ชุดเสื้อกางเกงเพ็นต์ลายบาติก

DESIGNER PROJECT

เดิมผู้ประกอบการผลิตสินค้าบาติกจำหน่าย แต่ต้องการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสตรีแนวบูติกจำหน่ายจึงปรับรูปแบบสินค้าเครื่องแต่งกายเหมาะกับกลุ่มลูกค้า

กลุ่มอิสลามบาติก

เสื้อบาติก

DESIGNER PROJECT

ปรับโครงสร้างของแพทเทิร์นเสื้อผ้า รูปแบบการดีไซน์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าอิสลามและการใช้ผ้าที่มีความใส่สบายมากขึ้น

เครื่องประดับหินสี | อำนวยพรเทรดดิ้ง

เครื่องประดับหินสี อำนวยพรเทรดดิ้ง

DESIGNER PROJECT

บรรพบุรุษของไทยมีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์โดยเฉพาะการตกแต่งพวงดอกไม้ อันเกิดจากฝีมือของช่างดอกไม้สดไทยในราชสำนักสยาม

Tori by Wolf

กระเป๋าหนัง TORI BY WOLF

DESIGNER PROJECT

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้มีความโดดเด่นทางด้านเทคนิคมีการใช้ทั้งกายและใจ เป็นทีแพร่หลายในระดับนานาชาติ สู่การสร้างสีสัน องค์ประกอบและความรู้สึกกล้าหาร เฉียบคม ให้กับเครื่องหนังไทย

S.T. SEA STAR LEATHE Co., Ltd

กระเป๋าหนัง S.T. SEA SATAR

DESIGNER PROJECT

ศิลปะลวดลายเรนาซองค์และนีโอคลาสสิคในพระที่นั่งอนันตมหาสมาคม แสดงออกความงดงามทางลวดลายสถาปัตยกรรมโดยการสร้างศิลปะนูนต่ำจากหนังปลากระเบน

Moonlight Leather

กระเป๋า MOONLIGHT LEATHER

DESIGNER PROJECT

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีความเป็นมาสืบแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและเครื่องแบบทหารแสดงออกถึงความแข็งแกร่งกล้าหาญและมีเกียรติยศ ในตัวผลิตภัณฑ์

GIGA collection

กระเป๋าใบตอง

DESIGNER PROJECT

ใบตองถือเป็นใบไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมายาวนานจากการดำรงชีวิตของคนไทย สู่การสร้างพื้นผิว ผิวสัมผัส อารมณ์ และความรู้สึก ผ่านงานแฟชั่น

BagAround

กระเป๋า BAG AROUND

DESIGNER PROJECT

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาสืบแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และเครื่องแบบทหารแสดงออกถึงความแข็งแกร่งกล้าหาญ และมีเกียรติยศในตัวผลิตภัณฑ์

อาร์ตี้กรุ๊ปส์ FDN Designer

กระเป๋าหนัง อาร์ตี้กรุ๊ป FDN

DESIGNER PROJECT

ความเชื่อแต่โบราณเกี่ยวกับเครื่องรางที่บูชาแล้วให้ผลเรื่องกำไรค้าขาย โชคลาภ เงินทอง ปลาตะเพียนทองโบราณที่ทำด้วยวัสดุทองคำ สร้างเรื่องราวเสริมความมั่งคั่ง

51 สตูดิโอ บริษัทจำกัด

เครื่องหนัง 51 สตูดิโอ

DESIGNER PROJECT

จากเทคนิครูปทรงเหลี่ยมลายอันวิจิตรและลงตัว สมัยสุโขทัย กระเบื้องใบโพธ์ วางประกอบลงบนชิ้นงานจนลงตัว สร้างปรากฏการที่ตอกย่ำผู้หญิงที่เพียบพร้อมและความเป็นผู้ดี ภายใต้แบรนด์เอกสิทธ์

มงคล ผ้าไหมไทย

กระเป๋าถือสตรีงานผ้าไหมทอยกดอก

DESIGNER PROJECT

กระเป๋าถือสตรีงานผ้าไหมทอยกดอก

สอาดผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย

ร้านเมืองเหนือผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีลำลองถักโครเชต

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีลำลองถักโครเชต

กลุ่มผ้าทอไทลื้อ สีธรรมชาติบ้านดอนมูล

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าทอมือลายผ้าทอไทลื้อ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าทอมือลายผ้าทอไทลื้อ

สุภาวดี

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าพิมพ์ลาย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าพิมพ์ลาย

ภาวิดาผ้าพื้นเมือง

เสื้อผ้าสตรีผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้ายทอมือ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านศรีอุดม

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าฝ้ายผ้าทอไทลื้อ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าฝ้ายผ้าทอไทลื้อ

วิสาหกิจชุมชน ศรีดาแฮนเมด

กระเป๋าผ้าลายทอไทลื้อผสมเครื่องหนัง

DESIGNER PROJECT

กระเป๋าผ้าลายทอไทลื้อผสมเครื่องหนัง

คลู เพียว

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมครามธรรมชาติ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมครามธรรมชาติ

กลุ่มผ้าฝ้ายอำพัน

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าฝ้ายทอมือ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปผ้าฝ้ายทอมือ

P design

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าเรยอนมัดย้อม

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าเรยอนมัดย้อม

ฝ้ายเงินฝ้ายทอง

เสื้อผ้าลำลองบาติคเขียนเทียน | ฝ้ายเงินฝ้ายทอ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าลำลองบาติคเขียนเทียน

นามวงศ์

ชุดเดรสผ้าลินินตีเกล็ด

DESIGNER PROJECT

ชุดเดรสผ้าลินินตีเกล็ด

บริษัท จุลณัฐ จำกัด

ชุดเสื้อผ้าลำลองผ้าบาติคเพ้นท์สีธรรมชาติ

DESIGNER PROJECT

ชุดเสื้อผ้าลำลองผ้าบาติคเพ้นท์สีธรรมชาติ

ขันทิพย์

เสื้อผ้าลำลองผ้าลายลูกไม้

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าลำลองผ้าลายลูกไม้

ปาปาคอตตอนคูล

เสื้อผ้าใส่ลำลองผ้าทอลายไทลื้อ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าใส่ลำลองผ้าทอลายไทลื้อ

จีรภัทรผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้ายลำลองต่อลายผ้า

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าฝ้ายลำลองต่อลายผ้า

ร้านพรทิพย์

เสื้อผ้าฝ้ายลำลองสตรีงานปักมือ

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าฝ้ายลำลองสตรีงานปักมือ

ร้านน่าน ฝ้ายงาม

ชุดเสื้อผ้าสตรีลวดลายผ้าทอลายน้ำไหลและงานปักช

DESIGNER PROJECT

การออกแบบชุดเสื้อผ้าสตรีลวดลายผ้าทอลายน้ำไหลและงานปักชนเผ่า

วิสาหกิจชุมชนแสงระวีผ้าไทย

เสื้อผ้าสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง

loveiscomingsoon ความรักกำลังมา

เสื้อผ้าและกางเกงยีนส์ชนเผ่าชาติพันธุ์ม้ง

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าและกางเกงยีนส์ชนเผ่าชาติพันธุ์ม้ง - กางเกงยีนส์ม้งกระเป๋าหลัง ราคา 1,500 บาท - กางเกงยีนส์ม้งแถบสี ราคา 1,500 บาท - กางเกงยีนส์ม้งแถบข้าง ราคา 800 บาท - เสื้อยีนส์ม้งมีหมวก ราคา 1,800 บาท

KIK WARA

เสื้อผ้าสตรีผ้าลินินต่อลาย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีผ้าลินินต่อลาย - ชุดเดรสผ้าลินินต่อลาย ราคา 2,500 บาท - ย่ามผ้าลินินต่อลาย ราคา 800 บาท

สาหกิจชุมชน ผ้าฝ้ายก๋ำปอ

เสื้อสตรีผ้าฝ้ายทอมือร่วมสมัย

DESIGNER PROJECT

เสื้อสตรีผ้าฝ้ายทอมือร่วมสมัย

กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา

ย่ามผ้าทอลายไทลื้ออัตลักษณ์ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ

DESIGNER PROJECT

ย่ามผ้าทอลายไทลื้ออัตลักษณ์ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก ผ้าภูดาว

เสื้อผ้าสตรีผ้าลายชนเผ่าร่วมสมัย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสตรีผ้าลายชนเผ่าร่วมสมัย

หม่อนฝ้าย

เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายและหญิงพื้นเมืองการต่อลาย

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายและหญิงพื้นเมืองการต่อลายผ้า

ฝ้ายละอ่อน

เสื้อผ้าพื้นเมืองสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายร่วม

DESIGNER PROJECT

เสื้อผ้าพื้นเมืองสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายร่วมสมัย

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หัตถกรรม

ของที่ระลึก-กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หัตถกรรม

DESIGNER PROJECT

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์หัตถกรรม (NSP 001) กระเป๋างานถักโครเชต ราคา 1,200 บาท สร้อยคอ ราคา 550 บาท หมวกถักโครเชต ราคา 800 บาท กล่องใส่ทิชชู ราคา 300 บาท กระเป๋าสะพายถักโครเชต ราคา 1,200 บาท กระเป๋า Shopping bag ราคา 800 บาท

premiums of bangkok

BASKET

DESIGNER PROJECT

premiums of bangkok

ถังน้ำแข็ง

DESIGNER PROJECT

ถังน้ำแข็ง

premiums of bangkok

สหายสิงโต

DESIGNER PROJECT

ถ้วยไอติม

premiums of bangkok

สิงโต ถ้วยไอติม

DESIGNER PROJECT

สิงโต ถ้วยไอติม ประกอบด้วย ถ้วยและช้อนที่เป็นหาง

ID-Society

อัญมณีกับความเชื่อในการรักษาโรค

ARTICLE IDEA

1. โกเมน ( garnet ) = อัญมณีสีแดงคล้ำ ความงดงามเป็นน้องๆทับทิมเชียวนะคะ คนส่วนใหญ่นิยมนำทับทิมมาบดทำยาเพื่อกระตุ้นให้หัวใจทำงานตามปกติ ความเชื่อนี้เกิดขึ้นที่โปแลนด์เป็นแห่งแรกคะ 2. แอเมทิสต์ ( Amethyst ) = อัญมณีสีม่วงใส แอเมทิสต์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก อาเพรีออส (Amethythros ) หมายถึงปราศจากความเมามายโดยส่วนมากสวมใส่อัญมณีประเภทนี้เพื่อป้องกันการมึนเมา ทั้งเมาเหล้าและเมาพิ

Allmass

ตะกร้าผ้า

DESIGNER PROJECT

ผ้าทักลวดลาย

Lapassa

ระบบแลกบัตร

DESIGNER PROJECT

ระบบแลกบัตร สำหรับควบคุมการส่งสินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

premiums of bangkok

ตะกร้าล้างผัก

DESIGNER PROJECT

ตะกร้าล้างผัก

premiums of bangkok

STAND MENU

DESIGNER PROJECT

stand menu

ID-Society

THAILAND INDUSTRY EXPO 2017

ARTICLE IDEA

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน"THAILAND INDUSTRY EXPO 2017 ภายใต้ concept "Thailand Industry 4.0 One Transformation, Thousand Opportunities : ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดยนายอุตตม สาวยานน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมกันนี้ รสอ. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ,นายพรเทพ การศัพท์ และนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผอ.กพข.1 กสอ. ไ

ID-Society

การแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานของนักออกแบบภายใต้ธีม THE SPIRIT OF THAI FASHION

ARTICLE IDEA

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางวารี จันทร์เนตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่านรองปลัดนิสากร และผู้บริหาร กสอ. ฯลฯให้เกียรติร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานของนักออกแบบภายใต้ธีม The Spirit of Thai fashion โดยนางแบบชั้นนำคุณแพ

ID-Society

การแสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่นจากนักออกแบบจากโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FDC 2017

ARTICLE IDEA

ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ เวทีกลาง ห้องชาเลนเจอร์ 2 มีการแสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่นจากนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ จากกิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FDC 2017 โดยมีคุณ เกรซ กาญจน์เกล้า ร่วมเดินแบบหลังจากการเดินแบบแล้วเสร็จ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผอ.กพข. 1 กสอ. และคณะเจ้าหน้าที่ กพข. 1 ได้ร่วมถ่ายภาพกับนางแบบ หน้าโซนจัดแสดง Fashion Design Creativity 

ID-Society

พิธีมอบโล่รางวัลสำหรับนักออกแบบแฟชั่นยอดเยี่ยม 3 สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

ARTICLE IDEA

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.  นายพรเทพ การศัพท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับนักออกแบบแฟชั่นยอดเยี่ยม 3 สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น  กิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น 2560 ภายในงานจัดกิจกรรม ดั้งนี้ - แฟชั่นโชว์ผลงานของนักออกแบบ ที่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 130 คน นำโดยนาง

jostudio18

TOMORRW LAND THAILAND 2018

DESIGNER PROJECT

ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 1. ออกแบบ LOGO งาน 2. ออกแบบ BID BOOK สำหรับไปนำเสนอในที่ประชุมเพื่อเสนอให้มาจัดงานที่ประเทศไทย 3. ออกแบบสถานณีรถไฟฟ้าสำหรับงาน

jostudio18

ORGANIC EXPO 2013

DESIGNER PROJECT

ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 1. แผ่นพับขนาด A3 แสดง แผนผังของงาน 2. แผ่นพับขนาด A4

jostudio18

ISSCT 2016

DESIGNER PROJECT

ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 1. ออกแบบ LOGO งาน 2. ออกแบบ BID BOOK สำหรับไปนำเสนอในที่ประชุมเพื่อเสอนให้มาจัดงานประชุมที่ประเทศไทย

Profile Name

THAILAND INDUSTRY EXPO 2017

ARTICLE IDEA

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "THAILAND INDUSTRY EXPO 2017 ภายใต้ concept "Thailand Industry 4.0 One Transformation, Thousand Opportunities : ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดยนายอุตตม สาวยานน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมกันนี้ รสอ. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ,นายพรเทพ การศัพท์ และนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผอ.กพข.1 กสอ. ไ

GIGA collection

เสน่ห์ลายผ้า

DESIGNER PROJECT

แรงบันดาใจจากผ้าขิดลายพญานาคนำมาฉลุเป็นลวดลายในกระเป๋าหนัง

Poope

REBRANDING LOGO

IDEA MAKING

การปรับปรุงโลโก้ใหม่ของ YOULIKE คลิปเด็ด จากเดิมที่เป็นโลโก้แนวลายเส้น 2 มิติธรรมดา เพิ่มมุมมอง 3 มิติให้กับตัวโลโก้ เพื่อความทันสมัยมากขึ้น

Poope

MASCOT DESIGN

IDEA MAKING

ผลงานออกแบบมาสคอตสำหรับ YouLike คลิปเด็ด

Raj Khorana

PARTY SHIRT

IDEA MAKING

fancy shirt, party shirt in cotton material

Raj Khorana

BLUE BLAZER

IDEA MAKING

Single breasted Blue Blazer Available colors in black, Navy Blue

CC&C PRODUCT

ปั้นดินย้อนอดีต

DESIGNER PROJECT

ปั้นดินย้อนอดีตเป็นการปั้นดินจำลองงานวัดในอดีตสมัยยุค60ที่มีทั้งชิงช้าสวรรค์การเล่น ช้อนปลา การรำวง ร้านขายของคาว อาหารหวาน อาทิสายไหม ขนมเปื้อง ทองหยิบทองหยอดเป็นต้นเป็นการปั้นดินจากดินไทยที่มีคุณสมบัติคล้ายคบึงดับเนญี่ปุ่นทีส่วนมาดนำมาทำดอกไม้ต่างๆ

Khunta paperart

ต่อยอดทุนวัฒนธรรมปี60

DESIGNER PROJECT

แรงบันดาลใจ "ช้าง"สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

ณฐิกาญจน์ บุ้นเฮง

FASHION SMART START UP 2016

DESIGNER PROJECT

Poope

LOGO & BANNER DESIGN

IDEA MAKING

ผลงานส่งเข้าประกวดการออกแบบโลโก้และป้ายซีทรูติดกระจก งานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตรี 4

Poope

LOGO DESIGN

IDEA MAKING

ขอขอบคุณข้าวภักดี ที่มอบความไว้วางใจให้กับเราได้ให้ Re-Branding Logo เสริมความหรูหราของโลโก้แต่คงความเป็นไทยให้เป็นเอกลักษณ์อีกระดับ

ID-Society

เทคโนโลยีการพิมพ์ 4 มิติที่สามารถผลิตชุดเดรสได้ในชิ้นเดียวอย่างไม่น่าเชื่อ จากทีมงาน NERVOUS SYSTEM

ARTICLE IDEA

เทคโนโลยีการพิมพ์ 4 มิติที่สามารถผลิตชุดเดรสได้ในชิ้นเดียวอย่างไม่น่าเชื่อ จากทีมงาน Nervous System และ Shapewaysในปัจจุบัน ภาคการผลิตยังไม่ได้นำการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) มาใช้อย่างแพร่หลาย  เห็นได้จากการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ไม่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการผลิตมากนัก เว้นเสียแต่แฟชั่นดีไซเนอร์ต้องการดึงดูดความสนใจจากสื่อ จึงเกาะกระแสการส

Poope

LOGO DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบโลโก้เพื่อให้เหมาะกับลักษณะบรรจุภัณฑ์และลาเบลที่มี จึงเลือกใช้ฟ้อนต์หนาให้ดูหนักแน่นและชัดเจน

Poope

ADS DESIGN

IDEA MAKING

ADS DESIGN : ผลงานออกแบบแบนเนอร์โฆษณาโปรโมชั่นแบรนด์นี้มอบความไว้วางใจหลายงาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

Poope

LOGO DESIGN

IDEA MAKING

ผลงานส่งเข้าประกวด LOGO DESIGN : การออกแบบสร้างคริสตัลรูปทรงหัวใจสีฟ้าสดใสบนเส้นคริสตัลทรง 8 หลี่ยม ตกแต่งด้วยเครือไม้สีน้ำตาลทองตัดกับใบไม้สีเขียวสด เลือกใช้ฟ้อนต์เรียบง่ายเพื่อความเป็นสากล

Poope

PROMOTION ADS DESIGN

IDEA MAKING

PROMOTION ADS DESIGN : ขอขอบคุณ Fiinbags นะคะที่มอบความไว้วางใจให้ออกแบบงานโปรโมชั่นสไตล์การ์ตูนเกาหลีน่ารักๆ ค่ะ ร่วมอุดหนุนบริการดีๆได้ใน Fiinbags นะคะ

Poope

FACEBOOK PAGE COVER DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบใช้สีโทนน้ำตาลทรายซึ่งเป็นโทนฉิตในปีนี้และเพื่อสร้างความหรูหราพรีเมี่ยมขึ้น ส่งให้ตัวสินค้าตัวอย่างดูโดเด่นน่ามองด้วยประกายแสงของเม็ดทราย

Poope

STANDY DESIGN

IDEA MAKING

ขอขอบคุณ Cos'me Soap ที่มอบความไว้วางใจให้ออกแบบเพิ่มเติมค่ะ ร่วมอุดหนุนและเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ https://www.facebook.com/Cosme-Princesswhitesoap-1459992704033235/

Poope

BANNER DESIGN

IDEA MAKING

BANNER DESIGN ขอขอบคุณ IRON CABLE ที่มอบความไว้วางจให้ออกแบบให้คร้า

Poope

GIFT VOUCHER DESIGN

IDEA MAKING

Gift Voucher Design ขอขอบคุณ @AuroraClinic ที่มอบความไว้วางใจสำหรับงานชิ้นที่ 3 ค่ะ

Poope

LABEL DESIGN งานออกแบบฉลากสินค้า

IDEA MAKING

การออกแบบ ช้ 2 สีหลักคือม่วงและเขียวแบบสดใส ซึ่งเป็นสีขององุ่น ใช้ผลองุ่นแนวภาพเสมือนจริงเพื่อให้สวยงามและดูโดเด่นขึ้น

ID-Society

กระเป๋าชนิดต่างๆ

ARTICLE IDEA

ชนิดของกระเป๋ากระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง, วัตถุดิบที่ใช้ และสีที่แตกต่างออกไป กระเป๋าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถนำไปสู่ คำว่า แฟนชั่นได้อีกด้วยกระเป๋าสามารถแบ่งได้ 2 อย่างหลักๆ คือ รูปทรงของกระเป๋า และวิธีการหิ้วของกระเป๋าก่อนอื่นเราจะพาไปดูว่าถ้าเราเรียกตามวิธีการหิ้วของกระเป๋า จะเรียกว่าอะไรบ้าง Shoulder Bag (กระเป๋าสะพายไห

Poope

FOOD TRUCK DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบรถขายสินค้าแบบลาก ของเครื่องดื่มแบรนด์ POOPE DRINK

Poope

COUNTER DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบเค้าน์เตอร์และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้กับสินค้าเครื่องดื่มแบรนด์ POOPE DRINK

Poope

DISPLAY DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบ BOOTH DISPLAY DESIGN แสดงสินค้าแบรนด์ NOJU เพื่อให้เข้ากับลักษณะและสีโลโก้ของลูกค้า เราจึงเลือกใช้การออกแบบสไตล์การ์ตูน

premiums of bangkok

BUTTERFLY DREAM

DESIGNER PROJECT

ไม้แขวนเสื้อ

premiums of bangkok

BASKET

DESIGNER PROJECT

ถังน้ำแข็ง

Poope

โลโก้สินค้าประเภทขนมไทย ตรา ป้าจ๊ะเอ๋

IDEA MAKING

ลือกการออกแบบให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆของโลโก้ขนมไทย ที่มีแต่ลายไทย และชื่อขนมแบบฟ้อนต์เรียบๆไทยๆ แยกออกมาให้แตกต่างด้วยการสร้างรูปภาพประกอบแทนตัวเจ้าของกิจการ เสริมด้วยขนมไทยแนวภาพวาดเว็กเตอร์ ใช้ฟ้อนต์แนวๆ

Poope

LOGO DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบโลโก้สไตล์การ์ตูน รูปเชฟแมวน้ำ ตรา Seal The Chef ใช้หลักการออกแบบตามคอนเซ็ปของลูกค้าค่ะ ใส่ไอเดียกับกับอักษรของชื่อโลโก้

Poope

FACEBOOK SALE DIRECTOR PACKAGE

IDEA MAKING

การออกแบบเซ็ทตัวแทนจำหน่าย ซึึ่งประกอบด้วย บัตรตัวแทนจำหน่าย รูปโปรไฟล์ และหน้าปกแฟนเพจ

Poope

ADS BANNER DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบเน้นใช้สีสันให้ดึงดูดความสนใจ เพราะเนื่องจากรูปต้นฉบับของตัวสินค้าไม่ค่อยชัดเจนนัก จึงพยามไม่ให้เน้นในตัวสินค้าเท่าไร แต่ใช้แสสง สี และรายละเอียดอื่นๆดึงดูดสยตาแทน

ID-Society

WIKICELL: บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่บนโต๊ะอาหาร

ARTICLE IDEA

เคยสังเกตหรือไม่ว่าในบรรดาสารพัดขยะที่เราทิ้งในแต่ละวันนั้น มีจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นขยะจาก “บรรจุภัณฑ์” จากสถิติพบว่า ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีการทิ้งขยะเป็นจำนวนถึง 1.4 พันล้านปอนด์ (ราว 6 ร้อยล้านกิโลกรัม) ภายในเวลาเพียงหนึ่งวัน โดยร้อยละ 40 ของขยะเหล่านี้เป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ จึงได้มีการคิดค้

Poope

PACKAGE DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทเครื่องดื่ม

ID-Society

ลืมขวดน้ำพลาสติกไปเลย! พบหยดน้ำกินได้จากแลปอังกฤษ

ARTICLE IDEA

ทีมนักศึกษาการออกแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจาก Skipping Rocks Lab ในอังกฤษเล็งเห็นถึงปัญหานี้ และพยายามเต็มที่มายาวนานในการหาวัสดุชนิดใหม่แทนที่ขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะที่กำลังทำลายสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนพบกับ Ooho! นวัตกรรมใหม่ของการสร้างบรรจุภัณฑ์ของเหลว ที่พิเศษตรงที่ผู้ใช้สามารถกินมันได้ โครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนอย่างล้นหลามบนโ

Poope

LABEL DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบใช้สีเขียวเป็นพื้นหลัก และใช้ใบไม้เป็นสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ใช้สีของรองเท้าออกส้มสดใสให้ตัดกับรายละเอียดอื่นๆเพื่อให้ดึงดูดสายตามากขึ้น

Poope

LABEL DESIGN

IDEA MAKING

การออกแบบ ต้องการให้ดูเรียบหรู พรีเมี่ยม ตรงริบบิ้นแดงอาจเปลี่ยนไปได้ตามประเภทควินัว เช่น Gold Red Black เป็นต้น จำลองแพ็กเกจจิ้งให้เห็นภาพจริงของสินค้า

Poope

ลาเบลติดซองทุเรียนอบกรอบ ตรา อบอร่อย

IDEA MAKING

การออกแบบใช้รูปผลทุเรียนเปลือกเขียวเพื่อให้ตัดกับพื้นสีเหลืองทอง ส่งให้โลโก้อบอร่อยเด่นชัดด้วย

Poope

โลโก้สินค้าประเภทยีนส์เด็กผู้ชาย

IDEA MAKING

ผลงานใช้การออกแบบปีกให้ออกแนวลายเส้น เสริมตัว X สร้างคล้ายสายฟ้า ตกแต่งฟ้อนต์คำให้เล่นหางเหมือนสายฟ้าให้เข้ากับสัญลักษณ์

Poope

โลโก้สินค้าและบริการประเภทเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

IDEA MAKING

การออกแบบต้องการให้แตกต่างจากโลโก้อื่นๆด้วยการสร้างให้เกิดมิติเสมือนจริง และด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องสำอางความงามจึงเติมแต่งหน้าตาให้มีสีสันขึ้น ดวงตาสีทองสดใส ใช้ฟ้อนตกแต่งช่วงปลายหางและอักษร G ให้ดูไทยผสมอินเดียหน่อยๆ ใช้โทรสีทองเป็นหลัก

ID-Society

ทองสีชมพู (PINK GOLD)

ARTICLE IDEA

ทองสีชมพู (Pink Gold)  เป็นเครื่องประดับที่ ใช้แทนความรักความผูกพันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาพิเศษ เช่นวันวาเลนไทน์ วันครบรอบความรัก เป็นต้น แต่ทราบหรือไม่ว่า Pink Gold ก็คือทองกะรัต (K) ประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมของทองคำและ ทองแดงเป็นหลัก ส่วนจะมีปริมาณทองคำและ ทองแดงเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับค่ากะรัต (ค่าความ บริสุทธิ์) ของทองคำเป็นหลัก ถ้า P

ID-Society

กระป๋องกระดาษทรงกลม มีคุณสัมบัติพิเศษ มากมาย

ARTICLE IDEA

คุณสมบัติพิเศษของกระป๋องกระดาษหากจะพูดบรรจุภัณฑ์สักชิ้นเราคงคุ้นหน้าคุ้นตากับกระป๋องกระดาษ ที่ถูกใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าหรือสิ่งของมากมาย วันนี้เราจะมาแนะนำคุณสมบัติพิเศษของกระป๋องกระดาษที่ต้องบอกว่าไม่สามารถหาได้จากบรรจุภัณฑ์ชนิดไหน1.ง่ายต่อการใช้งาน คุณสมบัติพิเศษอย่างแรกของกระป๋องกระดาษนั่นคือความ

ID-Society

กล่องกลมกระดาษใส่ของเหลวไม่รั่ว ไม่ซึม..กล่องกลมกระดาษเป็นการทะลายกำแพงข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ARTICLE IDEA

ก้าวข้ามขีดจำกัด…กล่องกลมกระดาษใส่ของเหลวไม่รั่ว ไม่ซึมบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ของเหลวที่ใช้แพร่หลาย คือแก้วและกระป๋อง นับเป็นบรรจุภัณฑ์สุดคลาสสิคที่เห็นได้ตามท้องตลาด และก็ยังเป็นที่นิยม ต่อมากล่องกลมกระดาษเริ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เพราะกล่องกลมกระดาษมีน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ กล่องกลมกระดาษยังมีต้นทุนการผล

Poope

โมเดลนาฬิกาต้นแบบพรีเมี่ยม คอลเล็กชั่น SMART MEN

IDEA MAKING

โมเดลนาฬิกาต้นแบบสำหรับชายสไตล์ลุยๆ ที่รวบรวมฟังก์ชั่นกรใช้งานสำหรับขาลุย ทั้งเข็มทิศ นาาฬิกาจับเวลา ปรอทอุณหภูมิ นาฬิกาแบบอนาล็อก ภายในหนึ่งเดียวแยกส่วนเป็นชั้นๆ

Poope

โมเดลนาฬิกาต้นแบบพรีเมี่ยม คอลเล็กชั่น DELUX

IDEA MAKING

โมเดลนาฬิการผู้หญิงแนวสีบลอนด์เงิน-ดำ ใช้แนวคิดให้แบ่แยกการใช้งานได้หลากหลายอย่างหรูหรา สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งเป็นนาฬิกาและกำไลข้อมือ

Poope

โมเดลนาฬิกาต้นแบบพรีเมี่ยม คอลเล็กชั่น เสริมฮวงจุ้ย

IDEA MAKING

ใช้การออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโดยใช้รูปมังกรผสมหงษ์สีทอง พื้นหลังแดง และสร้างให้ตัวเรือนสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งเป็นสร้อยคอ นาฬิกา และกำไลข้อมือในหนึ่งเดียว

Poope

ลายสกรีนเสื้อแนวเส้นกราฟิกวงดนตรีโคราชสุระ 3 ช่า

IDEA MAKING

การออกแบบลายสกรีนเสื้อแบบเต็มตัวด้วยลายเส้นกราฟิกรวมบล็อกงานชิ้นนี้มีทั้งหมด 5 บล็อกงาน

Poope

งานสร้างภาพเสมือนจริงจากภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ด้วยเทคนิค 3D SKETCH

IDEA MAKING

เป็นงานวาดภาพตกแต่งสร้างโมเดลรูปคนเสมือจริงจากเทคนิค 3D Sketch เพื่อสร้างภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ปัจจุบันเพื่อเก็บไว้ให้เป็นความทรงจำ

Poope

ลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ตรา DCOLLA DRINK

IDEA MAKING

งานออกแบบต้องการให้ดูสะอาดตา และเป็นระเบียบ แต่มีรายละเอียดชัดเจน

Poope

งานวาดภาพเสือนจริงสไตล์ภาพการตูนล้อเลียน

IDEA MAKING

งานวาดภาพแนวการตูนล้อนเลียน หรือเสือนจริง โดยใช้แบบภาพของลูกค้าเป็นต้นแบบ

Poope

นามบัตรร่้านกาแฟ ครอบครัวตัวเอ

IDEA MAKING

การออกแบบลูกค้าต้องการให้แตกต่างจากแนวทางร้านกาแฟทั่วไปที่ต้องมีสีดำ น้ำตาล สีกาแฟ แต่ต้องการให้ใช้สีพาสเทลโดเด่น น่ารัก เข้ากับโลโก้ร้านค้า แต่ยังคงมองดูรู้ว่เป็นร้านกาแฟ

Poope

นามบัตรร้านค้าบริการสื่อสิ่งพิมพ์ TK PRINTING

IDEA MAKING

นามบัตรออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้สีดำเป็นพื้นและใส่รายละเอียดอื่นๆให้ชัดเจน

Poope

นามบัตรบริการ

IDEA MAKING

นามบัตร เป็นการใช้สีสันให้กลมกลืนกับโลโก้ของูกค้า และสร้างรายละเอียดให้อ่านง่าย ชัดเจน

Poope

งานสร้างแบรนด์และแบนเนอร์โฆษณาสินค้าประเภทไอศครีม

IDEA MAKING

เป็นการสร้างทั้งโลโก้แบรนด์สินค้า และงานโฆษณาสินค้า ประเภทไอศครีมโฮมเมด

Poope

งานโบว์ชัวร์สินค้าประเภทยาสมุนไพรน้ำ ตรา หมอทองอินทร์

IDEA MAKING

การออกแบบโบว์ชัวร์แยกเป็นขนาดเดียวแนวตั้งหน้าหลังตามชื่อสินค้า

Poope

สติ๊กเกอร์ลาเบลติดบรรจุภัฑณ์ประเภทการเกษตร

IDEA MAKING

การออกแบบต้องการความสดใส แต่สื่อถึงประเภทสินค้าทที่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรให้ชัดเจน แต่ต้องการความทันสมัยและแตกต่างจากสินค้าการเกษตรทั่วไป

Poope

บัตรเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม

IDEA MAKING

การออกแบบใช้คอนเซ็ปตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความหรูหรา และคลาสิก อินเตอร์ด้วยสีดำทอง

Poope

แบนเนอร์กิจกรรมงานสัมนาและงานเลี้ยงสัสรรสถาบัน DR.PHEEE

IDEA MAKING

แบนเนอร์ใช้การแบ่งส่วนลำดับงานกิจกรรมของงานโดยใช้แบบงานโรลอัพแบนเนอร์มาจัดวางในแบนเนอร์ใหญ่

Poope

แบนเนอร์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่ม ตรา POOPE' DRINK BY PPCS

IDEA MAKING

การออกแบบต้องการสื่อถึงสินค้าให้ชัดเจนด้วยโลโก้ และรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ใช้สีสันที่สดใส เด่นชัด ดึงดูดผู้พบเห็น

Poope

แบนเนอร์สินค้าเครื่องสำอาง แบรนด์ ALLDAY

IDEA MAKING

เป็นการจำลองสินค้าในรูปแบบกราฟิกเสือนจริง แทนการใช้ภาพถ่าย เพื่อความสวยงามและคมชัดมากขึ้น

Poope

แบนเนอร์สินค้าเครื่องสำอาง แบรนด์ ALLDAY

IDEA MAKING

เป็นการจำลองสินค้าในรูปแบบกราฟิกเสือนจริง แทนการใช้ภาพถ่าย เพื่อความสวยงามและคมชัดมากขึ้น

Poope

แบนเนอร์สินค้าสบู่ ตรา FONGNUM

IDEA MAKING

การออกแบบใช้คอนเซ็ปตามความต้องการของลูกค้าค่ะ แต่ใช้การจำลองตัวแบบสินค้าเป็นกราฟิกแทนการใช้รูปสินค้าจริง เพื่อความสวยงามและคมชัดมากขึ้น

Poope

แบนเนอร์โฆษณาสินค้าเครื่องสำอาง DERMA COSMET

IDEA MAKING

แบนเนอะเน้นตัวสินค้าให้ดูโดเด่น ซึ่งใช้เป็นการจำลองตัวสินค้าให้เสมือนจริงมากที่สุด เพื่อความสวยงามและคมชัด

Poope

โลโก้สินค้าประเภทผลไม้อบกรอบ ตรา อบ อร่อย

IDEA MAKING

โลโก้สไตล์ตัวการ์ตูนในอิริยาบทแสดงท่ากดไลค์ ใช้สีแดงและเขียวเป็นหลัก

Poope

โลโก้บริษัท ฟรุ๊ตพราว

IDEA MAKING

ตัวโลโก้ใช้เจ้าของเป้น Brand Ambassador ในโลโก้ และสร้างในสไตล์การ์ตูนล้อเลียน โดยให้แนวคิดจากโลโก้ตัวผู้พันซานเดอร์ของ KFC

Poope

โลโก้ร้านสปาไทยในต่างประเทศ

IDEA MAKING

การออกแบบ ใช้รูปลักษณ์ของหงษ์เป็นตัวออกแบบ ให้ลักษณะของความเป็นไทยอย่างชัดเจน ด้วยฟ้อนต์ประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้สีสบายตา สะอาด มีรายละเอียดไม่มาก แต่โดดเด่น

Poope

โลโก้สไตล์มาสคอสน่ารักๆ

IDEA MAKING

โลโก้ออกแนวแบ๊วๆ ต่างจากโลโก้ฟาร์มแบบทั่วๆไป ลูกค้าต้องการให้มีความแตกต่าง และน่ารักๆ สามารถดึงดูดความสนใจได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นมาสคอทของฟาร์มได้ด้วย

Poope

โลโก้ร้านอาหารประเภท บิงซู

IDEA MAKING

การออกแบบใช้สไตล์ตัวลายเส้นเขียนหมึกให้เข้ากับสไตล์ของร้านค้า แต่ต้องสื่อถึงสินค้าที่ขายอย่างชัดเจน

Poope

โลโก้ฟาร์มจำหน่ายกุ้งสวยงาม GORILLA CRAYFISH

IDEA MAKING

ความต้องการลูกค้าคือต้องการความหรูหรา และสวยงามแตกต่างจากโลโก้ฟาร์มกุ้งทั่วไปที่มีแต่รูปกุ้ง

Poope

โลโก้ร้าน BLUE SKY BEACH FRONT

IDEA MAKING

ตัวโลโก้เน้นสีของท้องฟ้าสีทองและผืนทะเลฟ้าคราม ที่สื่อความหมายของร้านอย่างชัดเจน เสริมด้วยเครื่องดื่มเล็กๆ ให้ดูน่ารักขึ้น ใช้ฟ้อนต์สบายๆแต่อ่านง่ายไม่ยุ่งเหยิงเกินไป

Poope

โลโก้เครื่องดื่มคอลลาเจน OLIVER

IDEA MAKING

การออกแบบ เน้นสไตล์เอาใจวัยรุ่น ด้วยฟ้อนต์กลมๆมนๆ สีและผลไม้สาามารถเปลี่ยนได้ตามรสชาติ

Poope

โลโก้น้ำผลไม้ ตรา แก้มลิง

IDEA MAKING

โลโก้น่ารักๆ ของน้ำผลไม้ ตรา แก้มลิง โดยได้คอนเซ็ปจากรูปลิงในโครงการแก้มลิงขององค์พระเทพฯ ค่ะ

Poope

โลโก้ PASTA MAN BY AEP

IDEA MAKING

การออกแบบสไตล์ Ambassador Vector โดยใช้คุณลุงเชฟใส่แว่น ทำชนม ใช้แบ็กเป็นสีของธงชาติอิตาลี บ่งบอกถึงประเภทของขนมมสไตล์อิตาเลี่ยน

Poope

โลโก้ร้านสปา SILK

IDEA MAKING

การออกแบบใช้คอนเซ็ปตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้มีหงษ์อยู่ในโลโก้ แสดงความอ่อนช้้อยและเอกลักษณ์ของร้านสปาด้วยหินนวดสปาและดอกลีลาวดี

Poope

โลโก้ AEC WALLET

IDEA MAKING

การออกแบบใช้คอนเซ็ปตามความต้องการของลูกค้า คือต้องการใช้สีที่และสัญลักษณ์สื่อถึงประเทศอาเซียน แต่คงความทันสมัยในแบบของเรา การออกแบบจึงทำให้มีลักษณะคล้ายสะพานเชื่อมระหว่างคำว่า AEC

Poope

โลโก้ร้านทอง คู่บุญ

IDEA MAKING

ใช้หลักการออกแบบเน้นความหรู ดูมีระดับ แตกต่างจากโลโก้ร้านทองทั่วไป

Poope

ด้วยลักษณะสินค้าเป็นแนวเอาใจวัยรุ่นจึงสร้างลักษณะโลโก้ให้ออกแนวมาสคอทตัวการ์ตูนน้องวัวน่ารักๆ ใช้ฟ้อนต์แนวๆ

IDEA MAKING

พื่อสร้างความดึงดูดใจให้กับโลโก้สินค้าและให้เข้ากับประเภทสินค้า จึงสร้างออกแนวการ์ตูน ใช้สีหวานโทนพาสเทล สร้างรูปภาพประกอบให้ดูสดใสน่ารัก ใช้ฟ้อนต์เล่นลายเส้นและหางตัวอักษรให้อ่อนช้อย

Poope

โลโก้สินค้าประเภทลูกอมรสนม ตรา MILKY KING

IDEA MAKING

ด้วยลักษณะสินค้าเป็นแนวเอาใจวัยรุ่นจึงสร้างลักษณะโลโก้ให้ออกแนวมาสคอทตัวการ์ตูนน้องวัวน่ารักๆ ใช้ฟ้อนต์แนวๆ

Poope

โลโก้สินค้าสไตล์การ์ตูนแบบวินเทจ

IDEA MAKING

สไตล์การออกแบบเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นลายเส้น ใช้สีแนววินเทจ ให้ดูสบายตาแต่เป็นเอกลักษณ์สื่อถึงสิน้าที่ขาย

Poope

โลโก้ NEO SNACK

IDEA MAKING

การออกแบบลูกค้าต้องการให้เป็น Brand Ambassador แนวตัวการ์ตูนที่สื่อถึงสินค้า คือ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ลายเส้นไม่มากนัก แต่น่ารักและเป็นเอกษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

Poope

โลโก้ร้านกิ๊ฟช็อป NOJU

IDEA MAKING

การออกแบบลูกค้าต้องความเรียบง่าย แต่ทันสมัย มีมาตรฐานจดจำง่าย ชื่อเด่นชัด

Poope

บรรจุภัณฑ์ยาสีฟัน KAP SMILE

IDEA MAKING

การออกแบบเรียบ สะอาดตา แต่ดูดี ทันสมัย และสื่อถึงสินค้าได้ชัดเจน

Poope

บรรจุภัณฑ์สบู่บัวหิมะ

IDEA MAKING

การออกแบบเน้นสีเขียวสดใส และไม่โบราณหรือทันสมัยเกินไป เน้นกราฟิกสวยๆ แสดงส่วนประกอบสินค้าหลักคือโสมเกาหลีัและบัวหิมะ

Poope

ซองกาแฟ ภักดี

IDEA MAKING

การออกแบบต้องการสื่อถึงความนุ่ม ละมุน ของกาแฟ แม้จะเป็นกาแฟสมุนไๆพร แต่ก็ให้ความหอมแบบกาแฟแท้ๆได้ สื่อได้ด้วยสีของซองที่ใช้สีครีมเพื่อให้สื่อถึงความละมุนของรสชาติ

Poope

ฉลากบรรจุภัณฑ์ปลากระป๋อง ตรา ภักดี

IDEA MAKING

การออกแบบ เน้นให้ดูโดเด่น รูปแบบแตกต่างจากปลากระป๋องแบบอื่นๆ แต่ตึงดูดความสนใจได้ รายละเอียดชัดเจน ไม่รก

Poope

ออกแบบบรรจุภัฑณ์ข้าว ตรา ภักดี และป้ายโฆษณาสินค้า

IDEA MAKING

การออกแบบตัวบรรจุภัฑณ์ ใช้ลักษณะของความเป็นไทยผสมกับลักษณะสากล และเลือกใช้สีพื้นของบรรจุภัณฑืที่สดใสเพิ่มความดึงดูดใจจผู้ซื้อ

Poope

ซองบรรจุภัฑณ์สินค้าประเภทขนมสุนัข ตรา DOG FRIEND

IDEA MAKING

การออกแบบใช้คอนเซ็ปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยสีพื้นเหลืองสดใส ส่วนประกอบเป็นภาพเว็กเตอร์เสมือนจริง น่ารัก และสื่อถึงสินค้าภายใน

Poope

ฉลากสินค้าประเภทเครื่องดืิ่มกาแฟผสมน้ำมะพร้าว PARADISE GREEN

IDEA MAKING

การออกแบบลูกค้าต้องการตรีมพื้นสีแนวกาแฟเข้มๆ และแนวทาง เรียบง่ยให้อ่านรายละเอียดชัดเจนมากที่สุด เนื่องด้วยรายละเอียดภายในฉลากค่อนข้างเอยะ จึงเน้นใส่รูปประกอบให้น้อยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

Poope

ฉลากบรจุภัณฑ์สินค้าประเภทน้ำยาซักผ้า ตรา HAPPY

IDEA MAKING

เนื่องจากลูกค้าต้องการสไตล์ฉลากให้สอดคล้องกับสินค้าประเภทอื่นๆด้วย ฉลากของเราจึงออกแบบมาสไตล์นี้ ใช้สีพื้นหลักเป็นท้องฟ้าและต้นหญ้า ดอกหญ้าสีขาวละมุน แซมด้วยกลีบดอกไม้สีชมพูสื่อถึงความหอมอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ สดชื่น รักษาธรรมชาติ

Poope

บรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

IDEA MAKING

ลูกค้าต้องการให้ลักษณะ เรียบง่าย แต่ดูปุ้บ รู้ปั้บเลยว่าเป็นน้ำยาล้างจาน โดยเน้นที่ชื่อสินค้า คำว่า "วิ้ง" บนส่วนผสมหลักคือมะนาว

Poope

บรรจุภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ต.เจริญ

IDEA MAKING

บรรจุภัณฑ์ต้องการแบบดูสะอาด ใส และแสดงเอกลักษณ์์ของวัตถุดิบคือปาล์มน้ำมันบริสุทธิ์ และใช้ตัว Ambassador เป็นนตัวเชฟแสดงความ OK ของตัวสินค้า เรียบ ดูดี ไม่รก และไม่เหมือนใคร

Poope

โลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำ SOAP SECRET

IDEA MAKING

สินค้าเป็นสบู่เหลวอาบน้ำที่มีส่วนผสมหลักคือน้ำมันมะพร้าว การออกแบบโลโก้จึงใช้ลูกมะพร้าวเป็นหลักในการออกแบบ และตัวบรรจุภัณฑ์ เน้นเรียบง่าย แต่ดูดี สะอาดตา แต่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละกลิ่นสินค้า

ID-Society

ตามรอย อัญมณีสุดเลอค่ากว่าหมื่นปี! สร้อยข้อมือชาร์ม CHARM BRACELET

ARTICLE IDEA

สร้อยข้อมือชาร์ม Charm Bracelet อัญมณีสุดเลอค่า ที่เหล่าสตรีต่างใฝ่ฝันหา ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วันนี้ “แพรวดอทคอม” พาคุณไปเปิดประวัติเครื่องประดับ และอัญมณีที่มีมานานกว่าหมื่นปี และเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆ แทบทุกรุ่น  ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ “ชาร์ม” หรือ “จี้ประดับ” จะทำมาจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ หรือดินเหนียว หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป

ID-Society

มาทำความรู้จักกับพลอยเพทาย (ZIRCON)

ARTICLE IDEA

เพทายเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน ในยุโรป มีการใช้พลอยชนิดนี้มาตั้งแต่ยุคกลาง โดยมีความเชื่อว่า พลอยชนิดนี้สามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้าย และช่วยเสริมสร้าง ความร่ำรวย สติปัญญา เป็นต้น แต่เพทายที่พบตาม ธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นจริงๆ แล้วมักมีสีแดงแกมน้ำตาล ซึ่งก็เป็นที่มาของสีที่เป็นที่มาของบทกลอนว่า “แดงสลัว เพทาย” ซึ่งเป็นหนึ่งในนพรัตน์หรืออัญ

ID-Society

เส้นด้ายจากไหมอีรี่ (ERI SILK) ที่เหนียวและทนทาน ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งทอระดับโลก

ARTICLE IDEA

เส้นด้ายจากไหมอีรี่ (Eri Silk) ที่เหนียวและทนทาน  เหมาะใช้ผลิตผ้าสำหรับเครื่องแต่งกาย บุเฟอร์นิเจอร์ ทำของตกแต่งและอุปกรณ์ตกแต่ง เส้นด้ายจากไหมอีรี่ (Eri Silk) จากบริษัท สปัน ซิลค์ เวิล์ด จำกัด ที่มีผิวสัมผัสนุ่มฟูและไม่ยับง่าย แตกต่างจากเส้นไหมใยยาวที่มันเงามากซึ่งผลิตจากหนอนไหมหม่อน (หนอนไหมกินใบหม่อน) เส้นด้ายไหมอีรี่นี้มีผิวหยาบกว่าและเนื้อแน่นกว่าซึ่งทำ

ID-Society

เส้นใยแคชเมียร์มองโกเลียบริสุทธิ์ กันน้ำและกันเปื้อน

ARTICLE IDEA

เส้นใยแคชเมียร์มองโกเลียบริสุทธิ์ ผ่านการทรีตให้กันน้ำและกันเปื้อนขณะที่ยังคงสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุอยู่ โดยในขั้นแรกเส้นใยจะถูกหวีออกจากขนชั้นในของแพะแคชเมียร์ จากนั้นจะถูกทรีตและดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลโดยการเกาะติดของสารกันน้ำระดับนาโนบนเส้นใยแต่ละเส้น ทำให้เมื่อมีของเหลวใดๆ หยดลงบนพื้นผิว ของเหลวจะจับตัวเป็นเม็ดกลมและกลิ้งออกจากพื้นผิวไ

Vacle thai

MYSTIC BLUE

DESIGNER PROJECT

925 Silver bracelet set with 96 round dazzling blue zircon.

Teeranat Piyaphasuntra

BIG CRAFT STAMP : ตราปั๊มใสชนิดแผ่น

DESIGNER PROJECT

Big Craft Stamp หรือ ตราปั๊มใสชนิดแผ่น เป็นตราปั๊มชนิดพิเศษที่มีความแข็งและบาง สามารถถือจับและปั๊มได้โดยไม่ต้องใช้แป้นจับ และสามารถผลิตขนาดเป็นตราปั๊มขนาดใหญ่ได้ถึง ขนาด A4 เหมาะสำหรับใช้เป็นตราปั๊มพิมพ์ลวดลายลงบนวัสดุกระดาษต่างๆ อาทิเช่น ปกสมุด, ถุงกระดาษ, ถุงกระดาษคราฟท์, หรือแม้กระทั่งกระป๋องกระดาษ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสั่งผลิตตราปั๊มเป็นลวดลายข้อความที่ตนต้องการ แล้วนำไปปั๊มเองได้ ไม่ต้องถูกกำหนดขั้นต่ำจากโรงพิมพ์ ไม่ต้องลงทุนสั่งพิมพ์ครั้งละมากๆ ไม่ต้องสตอค ต้องการใช้เมื่อไหร่ หรือจำนวนเท่าไหร๋ก็ปั๊มเองได้ นอกจากนี้ ตราปั๊ม 1 ชิ้น ยังสามารถประยุกต์ใช้พิมพ์ได้หลายอย่างอีกด้วย

Patcharawan Chieysakorn

TYPEFACE THAT PLAYS WITH LIGHT

DESIGNER PROJECT

Design project to answer the question 'How can I use type to express meaning in identity design: Identity through typeface design? Concept : The shadow type The shadow gives a sense of interaction between object and light. It changes according to background, time and light. This is related to the nature of branding. Branding is communication of brand projecting to customer as well as the interaction between a brand and its audience. The perception of brand changes according to the audience’s background experience, as was previously considered in this dissertation. Customed Design Typeface, Master of Design Thesis, Edinburgh College of Art

Nutthita Ketkaroonkul

CHRISTMAS / NEW YEAR DRAWSTRING COTTON BAG

DESIGNER PROJECT

Christmas / New Year Drawstring Cotton Bag ถุงผ้าคอตต้อน หูรูด ใส่ของขวัญคริสต์มาส ปีใหม่

Phor Song

WOVEN WALL CLOCK

DESIGNER PROJECT

Wall Clock made from Natural dyed hand woven fabric

LARINN BY DOUBLE P by double p

ANTIQUE

DESIGNER PROJECT

รองเท้า แอนติก เกิดจากแรงบรรดาลใช้การใช้ลายพิมของไทยมาบวกกับการทำรองเท้าส้นเตี้ย ที่สวมใส่ง่ายสวมใส่สบาย :)

LARINN BY DOUBLE P by double p

LINE SANDAL

DESIGNER PROJECT

Line Sandal ได้แรงบันดาลใจมาจาก เศษผ้าทอมือจากการทำรองเท้า ที่มีอยู่มาก และต้องทิ้งไป นำมาต่อยอดให้เกิดเป็นรองเท้าคู่ใหม่โดยการใส่ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถที่สามารถสลับสายใส่ได้สองรูปแบบ ใส่ได้แบบเส้นตรงและสลับสายเป็นกากบาท เป็นการผสมผสานการใช้ผ้าทอมือกับหนังแท้เพื่อเพิ่มความคงทนของรองเท้า และความสวยงาม

LARINN BY DOUBLE P by double p

RAINBOW

DESIGNER PROJECT

Rainbow มีความสวยงามจากผ้าพื้นเมืองชนเผ่าม้งและผ้าพื้นเมืองของผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร ในการประสานเอกลักษณ์รวามสวยงามของทั้งสองพื้นถิ่นมารวมอยู่ในรองเท้า Rainbow ที่สวยงาม ให้แล้วรับรู้ได้ถึงความเป็นพื้นถิ่นของชาวม้งที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย

Chakrapan Suwanphanich

MISC: T SHIRT DESIGNS

DESIGNER PROJECT

Designed T-Shirt designs for BIG BAD WOLF, Stylish Nonsense and Suzuki Music Institute

Tepparit Nuntasakun

5749 TRUE@WAY (PLAM FIBERS)

DESIGNER PROJECT

ผ้าใยตาล การใช้เส้นใยลูกตาลมาพัฒนาคุณภาพผ้าทอพื้นบ้าน เส้นใยลูกตาล เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดเนื้อตาลจาก ผลตาลโตนดสุกซึ่งมีปริมาณเหลือทิ้งในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ในหลายๆจังหวัดการเตรียมเส้นในตาลทำโดยวีธีการหมักทางชีวภาพ และการเตรียมแบบกายภาพ(ต้ม,ยี) ทำให้ได้เส้นใยที่มีความนุ่ม ยืดหยุ่น และทนทาน ทั้งนี้เส้นใยที่ได้เป็นเส้นใยที่นำไปผสม กับใยฝ้าย ในอัตราส่วน 30/70 เส้นด้ายที่ได้ สามารถย้อมติดสีครามได้ดี มีความคงทนต่อแสง และสีติดทนดีเมื่อนำเส้นใยมาทอพบว่า ผืนผ้าที่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์คือเส้นด้ายมีลวดลายเฉพาะปรากฏบน ผืนผ้า เนื้อผ้ามีความแข็งแรง ทนแรงดึง มีน้ำหนักเบา ทิ้งตัวคล้ายลินิน มีความมันวาวและเงางามลักษณะการทอเป็นการทอจากกี่กระตุก ด้วยเทคนิคการทอแบบสี่ตะกอ ลายสอง ทำให้ได้ผ้าในเนื้อผ้า ที่มีลักษณะเป็นเดนิมแบบไทยขึ้นมา

Tepparit Nuntasakun

ไทยเดนิม ๒๕๕๗ / THAIDENIM 2014

DESIGNER PROJECT

เดนิม พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นนี้ยังคงได้รับแรงบันดาลใจจาก กางเกงชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีความ โดดเด่นในเรื่อง การใช้ผ้าชิ้นเดียวในการตัดเย็บ เดนิม 5749 true@way ถูกพัฒนาขึ้นมาจากต้นแบบกางเกงม้ง แต่ออกแบบให้มี ความร่วมสมัยสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในเมือง การสวมใส่จะให้ความ รู้สึก “แปลกใหม่” ในสไตล์ที่ “แตกต่าง” จากเดนิมทั่วไป และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว

Juthathip Ditkhumrueng

ตะเพียนลาน

DESIGNER PROJECT

ปลาตะเพียนใบลาน เดิมทีเป็นงานศิลปะจำกัดเฉพาะการผลิตเป็นโมบาย แขวนเปลเด็ก ยุคสมัยต่อมาได้มีการสานเป็นโมบายจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้มีอายุการใช้งานไม่ยาวนัก ผู้ออกแบบเล็งเห็นและต้องการรักษาภูมิปัญญาสิ่งประดิษฐ์นี้มาพัฒนาต่อยอด ให้ตะเพียนลานได้กลายเป็นเครื่องประดับเงินแท้ 92.5% ที่มีความร่วมสมัย คุณภาพมาตรฐาน มีความหมายอันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ID-Society

การพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ARTICLE IDEA

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร คือ Botiá เป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของ 2 นักออกแบบชาวบราซิล ซึ่งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิดนี้หาได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100 เปอร์เซนต์ ต้นทุนการผลิตต่ำและง่ายต่อการขึ้นรูป 3 ม

ID-Society

TCDC เผย “เส้นใยกัญชง” ขึ้นแท่นวัตถุดิบสิ่งทอสร้างสรรค์ ปี 17 อนาคตแฟชั่นไทย

ARTICLE IDEA

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชูเส้นใยกัญชง วัตถุดิบสิ่งทอสร้างสรรค์ ตอบโจทย์กระแสการเลือกหาวัสดุใหม่ของแบรนด์ระดับโลก และกระแสรักธรรมชาติของผู้บริโภคปี 2017 ล่าสุดกัญชงได้รับอนุญาตให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้แล้วในไทย บนพื้นที่ 15 อำเภอ 6 จังหวัดของภาคเหนือ เชื่อจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์แฟชั่นอื

ID-Society

แนวโน้มสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้าน ปี 2017 ในประเทศเยอรมนี

ARTICLE IDEA

เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแสดงสินค้า Heimtextil ขึ้น ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่งงานแสดงสินค้า Heimtextil เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอทั่วโลก จุดเด่นของงานคือการนำเสนอด้านนวัตกรรมและแนวโน้มของสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านสำหรับปีนี้และยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับบริษัท และผู้เข้าชมงานจา

Awika Samukraman

ระเริง

DESIGNER PROJECT

embroidery on canvas, 2013

Awika Samukraman

กระอักวัตถุ

DESIGNER PROJECT

Size : 80x120 cm Technique : patchwork,embroidery,Batik Paint Year : 2012

Awika Samukraman

PETRICHOR

DESIGNER PROJECT

"Petrichor" กลิ่นไอหลังฝนตก Carpet Hand Woven Fabric IMPROVING THE CURRENT STATUS OF ASEAN MASTERCRAFT DESIGNERS Manila FAME project, 20-22 Oct. 2016

ID-Society

"WEARABLE TECHNOLOGY"

ARTICLE IDEA

ในปัจจุบันความนิยมของการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับแฟชั่นได้รับความนิยมและเป็นที่จับตามองของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะเทคโนโลยีกับแฟชั่นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวโดยลักษณะของการผนวกของสองสิ่งนี้เรียกว่า Wearable Technology ซึ่งจะหมายรวมถึง วัสดุที่มีการพัฒนาทางนวัตกรรม (Advance Materials) และรวมถึงการนำชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี

Nattapong Chinvong

ORGANIC FLOWER TEA

DESIGNER PROJECT

บรรจุภัณฑ์ชาดอกไม้ออแกนิก จ.เชียงราย แรงบันดาลใจจากดอกไม้เครื่องแขวนไทย เพื่อสร้างอารมณ์และอรรถรสในการดื่มชา

Nattapong Chinvong

SALAD DIP CONTAINER

DESIGNER PROJECT

กล่องบรรจุสลัดแบบดิปกับซอส เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์เทรนด์รักสุขภาพ มีลูกเล่นที่สนุกสนานด้วยการเลือกจัดรูปแบบของการวางผักแบบต่างๆ กับพรอปตกแต่ง

ID-Society

"การพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม"

ARTICLE IDEA

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผ้าไหมจากแหล่งผลิตในแต่ละภูมิภาคของไทย  และคัดเลือกจากความหนาของผืน

Nattapong Chinvong

POWERBANK

DESIGNER PROJECT

งานออกแบบที่ชาร์ตแบตเตอรีสำรอง สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อการผลิต ออกแบบโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านวัสดุและการผลิต เพื่อให้ได้รูปแบบเรียบ ดูดี สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านต้นทุนการผลิต และดีไซน์

ID-Society

สปอร์ตแฟชั่นสะเทือน ! เทรนด์ใหม่ "ยีน" โดนใจสาวมะกัน

ARTICLE IDEA

เทรนด์แอ็กทีฟแวร์หรือความนิยมการแต่งตัวด้วยชุดกีฬา-ชุดออกกำลังกายอย่างเสื้อวอร์ม กางเกงโยคะ รองเท้าวิ่งนั้นเป็นเทรนด์ที่แรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนภาพที่ผู้คนใส่ชุดกีฬาเดินช็อปปิ้งในห้างกลายเป็นภาพชินตาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งแฟชั่นนี้มีมูลค่าถึง4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตถึง 16% สูงกว่าตลาดรวมที่โตเพียง 2% ส่วนในประเทศไทยเองก็เริ่มเห็นเท

ID-Society

เพชรสังเคราะห์ : ความท้าทายใหม่ อุตสาหกรรมอัญมณีไทย

ARTICLE IDEA

เพชรจัดเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม อย่างสูง ในแต่ละปีมีการใช้เพชรในอุตสาหกรรม อัญมณีและเครี่องประดับเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่า เครื่องประดับแทบทุกชนิดมักมีเพชรเป็นองค์ประกอบ เพชรจัดเป็นแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบ หลักเป็นคาร์บอน (Carbon) มีความแข็งเท่ากับ 10 ตามโมห์สเกล จัดว่าแข็งที่สุดในแร่ทั้งหมดที่พบใน โลก เพชรตามธรรมชาตินั้นเกิดใต้พื

ID-Society

การปรับปรุงคุณภาพของทับทิม จากแหล่งโมซัมบิก ด้วยความร้อน ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ARTICLE IDEA

ทับทิม (Ruby; Al2 O3 ) เป็นอัญมณีสีแดงที่มี ความแข็ง 9 ตามโมห์สเกล ซึ่งมีความแข็ง รองจากเพชรเท่านั้น ทับทิมได้รับความนิยม อย่างสูงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในตลาด อัญมณีโลก เนื่องจากสีแดงเป็นสีที่สื่อถึงอารมณ์ ความรักและความเป็นผู้นำ ทำให้เป็นที่ต้องการ มากกว่าอัญมณีอื่นๆ โดยสีแดงของทับทิม ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นสีของ ทับทิมที่สวยที่สุดคือ สีแดงเล

SYMBOLIST

ALTO COFFEE ROASTERS

DESIGNER PROJECT

Our most recent project, redesigning the corporate visual identity and collateral.

SYMBOLIST

THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, CHULALONGKORN

DESIGNER PROJECT

Our most recent project for the Department of Architecture, Chulalongkorn University, a 53cm x 41cm print publication for the Architect'16 : งานสถาปนิก'59 : ASA Back to Basic

SYMBOLIST

CORO FIELD

DESIGNER PROJECT

Package Designing and Labeling for CORO FIELD

Rudee Tancharoen

ARMONIA, EARRINGS, COPPER, SILVER

DESIGNER PROJECT

At the time I started to work on this series of work our political situation was very sensitive. I’m not usually active in political activities but at that time it seems to be unavoidable. Political discussion became our everyday life. I saw many discussions and arguments. Friends, family, husbands and wives, employers and employees fought either for red, for yellow, even for not having color. That year I participated in an earring show. I denied to make earrings with identical pair. I wanted to communicate that being a pair does not need to be identical. With harmony, two different entities can be together peacefully. It was not only about the objects but refers to our human society as well. During working on this series of work I found that harmony is not the key but it could be a trap. Searching for harmony is not different from searching for another identical pair. If being together peacefully is the goal, then with an open mind, simply “being together peacefully”, with or without harmony, is already the key.

Rudee Tancharoen

“OOPS”

DESIGNER PROJECT

“*oops” “Dai diamante non nasce niente, dal letame nascono i fiori” - Fabrizio De André “From diamonds born nothing, from dunks born flowers”. Problems and sorrows are undesired, just like dunk. However, they are also lessons and make one become stronger. With that awareness, we can open our heart to embrace our sorrows and problems in order to let

Rudee Tancharoen

“COMPANIONS”

DESIGNER PROJECT

“Companions” Words are powerful. They could construct and they could destroy. Words are quick. Once they are launched, they cannot be retrieved. Let’s not allow words travel alone without companions. Accompany them with thought and kindness. Guide them with listening and looking.

Somchana Kangwarnjit

DOOR HANDLE

DESIGNER PROJECT

DOOR HANDLE Silver Pentawards Winner 2013 “It is always hard to choose a door handle to match with the wall.” This design concept was developed to solve this problem and make customers decide to buy a door handle easier.The graphics were designed to resemble a real wall texture such as metal, wood or plastic. With different real wall textures on the package Designed by Prompt Design.

Somchana Kangwarnjit

SS JEWELRY

DESIGNER PROJECT

SS JEWELRY This hexangular necklace box is made of cardboard. The outward design is inspired by the belief in the connection between precious stones and the 12 Signs of the Zodiac. To utilize the resource, the box can be used not only as a container, but also a unique jewelry display. Once opening the box, the box is convertible into a necklace bust display, enhancing your presentation and giving an outstanding look with the greatest eye appeal for your jewelry. Designed by Prompt Design.

Somchana Kangwarnjit

BUCHER SAUSAGE

DESIGNER PROJECT

BUCHER SAUSAGE New brand identity and packaging design that highlights the BUCHER’s premium and german quality. BUCHER PREMIUM SAUSAGE BRAND…!!! Task – New brand identity and packaging design that highlights the BUCHER’s premium and german quality. Scope – Brand identity, graphic & packaging design. BUCHER Premium Sausage, packaging designed by Prompt Design.

Teerachai Suppameteekulwat

THIRSTY SQUIRREL 3L

DESIGNER PROJECT

THIRSTY SQUIRREL 3L Let's share the water - the essence of life - to each and every creature, starting with the little squirrel that stands tall on this functional portable water dispenser. Featuring a handy ice tube inside, Thirsty Squirrel could keep your drink chilled minus diluting the taste. Easy to clean, it is possible to stand on both working desk or dining table. QL10161 : Portable Water Dispenser size : 176 x 183 x 450 mm. squirrel color : green, orange, white body color : white

Teerachai Suppameteekulwat

BLOCK 20 , BLOCK 30

DESIGNER PROJECT

BLOCK 20 , BLOCK 30 Simplified recycling process while maximizing the use of space with this Block 20 - Block 30 stackable recycle Bin. Wise and neat design is applied in which the rim of the waste bag is completely tucked in. In addition, the square form of it make it ideal to fit into every corner where you can stack it up as high as you like or your waste calls. BLOCK 20 QL10085 : Stackable Bin size : 250 x 250 x 200 mm. BLOCK 30 QL10086 : Stackable Bin size : 250 x 250 x 300 mm. color : black, green, red, white

Teerachai Suppameteekulwat

POLAR BEAR / BROWN BEAR TAPE DISPENSER

DESIGNER PROJECT

Polar Bear / Brown Bear Tape Dispenser This Polar Bear / Brown Bear is ready to get the job done! Always ready to clip any of your important documents or tape anything that needs to be taped up. He's willing to hold your clips in his mouth for safe keeping and has sharp blades on his feet for cutting tape. Now that's one hard working Bear! Instructions: 1. Pull the tape from his tummy. 2. The legs contain blades to cut the tape easily. 3. His mouth can contain paper clips. 4. Separate his body to replace tape or refill paper clips. It will easily attach itself with magnets. QL10208 : Polar Bear / Brown Bear Tape Dispenser 74x133.83x85 mm. color : Brown-White

ID-Society

SEXY UNDERWEAR FOR HOTEST NIGHT

IDEA MAKING

ชุดชั้นในลูกไม้สุดเซ็กซี่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ค่ำคืนของคุณร้อนแรงและเซ็กซี่มากขึ้น

ID-Society

WHAT'S A GOOD PACKAGE?

IDEA MAKING

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องตอบโจทย์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและมีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค เป็นเหมือนตัวแทนของแบรนด์ที่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด

Tithi Kutchamuch

SEALIFE 2.0 NEW

DESIGNER PROJECT

sealife 2.0 new (2015-2016) Traditionally, we used to wear coral and other sea life as decoration. Today our seas are rich with discarded plastic. To highlight this I created silver replicas of plastic forks. Each plastic piece had first been deformed by heat, then cast. A seahorse, a squid, and a prawn were created from forks; each one has the same volume as the original plastic injection piece. Material: Oxidized Silver 925/18K pink gold/18K white gold/18K yellow gold

Tithi Kutchamuch

PEARLY WHITE

DESIGNER PROJECT

pearly white (2011-2013) For as long as human beings have existed, they have sought to adorn themselves with symbols of status. Animal and even human teeth were frequently worn by chiefs and high ranking citizens to denote their status in society. The smooth round pearl is traditionally regarded as an ideal. For Pearly White I have searched through thousands and thousands of pearls to find the few whose imperfections make them perfect for their new role. Every piece is unique and custom made. Material: 18ct plated Silver 925, Freshwater Cultured Pearl. (2016) Material: Silver 925, Tahitian Pearl / Oxidized Silver 925, Freshwater Cultured Pearl / Oxidized Silver 925,Tahitian Pearl

Tithi Kutchamuch

COMPANION PARROT

DESIGNER PROJECT

companion parrot (2009) The second generation of A Secret Friend is a life sized companion parrot. This Jewelry piece is made up of two parts. One part stays at home whilst the other can be worn, taken out, kept save, and then returned; completing your forever friend. Materials: Bronze, Silver, Aluminium

Tithi Kutchamuch

ALL YEAR RINGS

DESIGNER PROJECT

all year rings (2008) It is believed that birth month flowers originated in the Roman Empire. January - Carnation February - Violet March - Jonquil April - Daisy May - Hawthorn June - Rose July - Tulip August - Poppy September - Morning Glory October - Cosmos November - Chrysanthemum December - Orchid A range of fold-out paper jewellery. The collection consists of twelve ring designs which are laser-cut and engraved from a single sheet of 200g/m2 textured white paper. Each month a flower ring can be assembled by the owner, providing 12 rings over a year. These come with an engraved recycled brown envelope.

NUTRE ARAYAVANISH

IN THE SHADOW OF THE MOON

DESIGNER PROJECT

IN THE SHADOW OF THE MOON (2012) THE COLLECTION ILLUSTRATE DIFFERENT STATES OF THE MOON. FULL MOON, DARKENED MOON, CRESCENT MOON, BLUE MOON, RED MOON AND THE LAST PIECE WHICH IS REFLECTED THE NIGHT WITHOUT THE MOON, CALLED STARY NIGHT.

NUTRE ARAYAVANISH

MOON REFLECTION

DESIGNER PROJECT

MOON REFLECTION (2013) IS THE CONTINUING COLLECTION FROM 'IN THE SHADOW OF THE MOON' ILLUSTRATES THE PICTURE OF THE MOON REFLECTION ON THE RIVER. ALL PIECES COMPOSE OF 2 PARTS, HARD AND SOFT, TO REPRESENT THE MOON AND ITS REFLECTION.

ID-Society

ปั่นจักรยาน กิจกรรมสุดชิคของเหล่าฮิปสเตอร์

IDEA MAKING

หากใครเป็นนักปั่นตัวจริง ต้องรู้ว่าอุปกรณ์และชุดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคัดเลือกกันอย่างดี

NUTRE ARAYAVANISH

RAK-MAIROOROY / LOVE THAT LASTS

DESIGNER PROJECT

RAK-MAIROOROY / LOVE THAT LASTS (2014) REPRESENTS WITH 5 RINGS COMPOSE OF THAI FLOWERS CALLED RAK AND BAANMAIROOROY MEAN LOVE AND LONG LASTING. IN A BELIEF THAT THE RINGS WILL GREET THE NEW MARRIAGE COUPLES FOR THEIR LOVE AND BE A MEMORABLE OBJECT FOR A PROMISE THAT WILL LAST THROUGH THEIR LIVES.

ID-Society

GOLDEN JEWELRY

IDEA MAKING

เครื่องประดับจากทองที่ตกแต่งด้วยอัญมณีสุดแสนจะเลอค่า ดูสวยงามและหรูหราน่าหลงใหล

ID-Society

COLOURFUL HOUSEHOLD PRODUCT PACKAGING

IDEA MAKING

บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีสีสันสดใส ก็ช่วยให้บรรยาบ้านดูมีสีสันขึ้นมาได้ ลองเอามาจัดเรียงบนชั้นแบบเรียงตามสีดูซิ

ID-Society

PACKAGE FOR "GRAB AND GO" FOODS

IDEA MAKING

ยุคนี้ที่เวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นและหายาก อาหารมื้อเร่งด่วนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้ว การจัดหน้าตาอาหารในกล่องให้ดูน่าทานก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้

ID-Society

ตกแต่งห้องนอนของคุณให้ดูโมเดิร์นแต่ไม่น่าเบื่อได้ง่ายๆ

IDEA MAKING

เพียงแค่มีผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และผ้าม่านที่สีเรียบๆเข้าชุดกัน ตัดด้วยหมอนอิงและพรมที่มีสีสันสดใสเพื่อไม่ใด้ดูเรียบจนเกินไป

ID-Society

เครื่องประดับเงินสุดหรูประดับด้วยอัญมณีเลอค่า

IDEA MAKING

สร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราให้ตัวคุณ ด้วยเครื่องประดับที่เรียบง่ายแต่ล้ำค่า จะใส่ไปงานเลี้ยงก็ได้ หรือ จะใส่เพื่อสร้างความ Professional ก็ดี

ID-Society

TURQUOISE หินแห่งความโชคดี ที่นำความสำเร็จมาให้

ARTICLE IDEA

เทอร์คอยส์หรือที่มักเรียกกันว่าพลอยสีมูลนกการะเวก จัดเป็น พลอยสีชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาประดับกับเครื่องประดับเงิน เป็นอย่างมาก คำว่า เทอร์คอยส์ “Turquoise” มีรากศัพท์ มาจากภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงประเทศตุรกี หรือ Turkish โดยพลอยชนิดนี้พบครั้งแรกที่เปอร์เซียแล้วถูกนำเข้าไปสู่ยุโรป โดยผ่านประเทศตุรกี ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเทอร์คอยส์ เป็นหินแห่งความโชคดี สามารถนำคว

ID-Society

ชุดและอุปกรณ์สำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ

IDEA MAKING

ใครที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาทางน้ำแบบเอ็กซ์ตรีมต้องมีอุปกรณ์และชุดที่พร้อมเพื่อเซฟความปลอดภัยให้ตัวเองกันด้วยนะครับ

ID-Society

อะความารีน (AQUAMARINE) อัญมณีสีฟ้ามหาสมุทรสุดแสนสวย

ARTICLE IDEA

อะความารีน (Aquamarine) เป็นพลอยสีฟ้า ที่คนทั่วไปรู้จักชื่อมากที่สุดชนิดหนึ่ง คำว่า Aquamarine มาจากภาษาละติน “Aqua marina” หมายถึง “น้ำทะเล” เป็นพลอยประจำเดือนเกิด มีนาคม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมาย เกี่ยวกับพลอยสีฟ้าชนิดนี้ บ้างว่ามีพลังใน การรักษาโรคต่างๆ เป็นอัญมณีแห่งความสุข และความอ่อนเยาว สำหรับข้อมูลทางด้านอัญมณีศาสตร์ อะความารีนเป็นชนิด (variety) หนึ่งของแร่

ID-Society

แต่งตัวอย่างไรให้ดูหรู หล่อ และแพงมาก

IDEA MAKING

ถ้าอยากได้มาดคุณชายสุดเนี๊ยบแบบนี้ ก็เพียงแค่คุณหาสูทสีดำเนี๊ยบๆซักตัว คู่กับแว่นกันแดดขลิบทอง รองเท้าหนังวาววับ แล้วนั่งบนเก้าอี้หนังสุดคลาสสิค สาวที่ไหนเห็นเป็นต้องหลง

ID-Society

SUNNY WEEKEND STYLE

IDEA MAKING

อากาศร้อนแบบนี้ก็ควรจะแต่งตัวด้วยลุคง่ายๆ อย่างการใส่เสื้อผ้าสบายๆ และพกกระเป๋าผ้าไปหนึ่งใบแค่นี้ก็เก๋ไปอีกแบบ

ID-Society

เครื่องประดับเงินสุดคลาสสิค

IDEA MAKING

เครื่องประดับเงินเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่ไม่มีวันตกยุค หยิบมาใส่เมื่อไหร่ก็สวยได้เสมอ

ID-Society

สิ่งคาดไม่ได้สำหรับการแคมป์ปิ้งในหน้าหนาว

IDEA MAKING

หน้าหนาวที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสได้ตั้งแคมป์บนยอดดอย สิ่งที่เราต้อพกติดตัวไปด้วยคือเต็นท์อุ่นๆและเสื้อหนาวหรือเสื้อกันลมดีๆซักตัว

ID-Society

FASHION DESIGNER KIT

IDEA MAKING

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแฟชั่นดีไซน์เนอร์ คงหนีไม่พ้น เข้ม ด้าย กรรไกร และ ชิ้นผ้าตัวอย่าง แล้วเราจะหาซื้อชิ้นผ้าตัวอย่างได้จากที่ไหนบ้างนะ

ID-Society

ผ้าที่ดี ย่อมเกิดมาจากด้ายและเส้นใยคุณภาพเยี่ยม

IDEA MAKING

การเลือกเส้นด้ายและเส้นใยสำหรับผลิตผ้าแต่ละชนิดนั้นคือส่วนสำคัญต่อคุณภาพและการใช้งานของเนื้อผ้า ดังนั้นเราต้องคัดสรรเส้นใยเป็นอย่างดีก่อนนำไปผลิตนะคะ :)

ID-Society

แฟชั่นสุดชิคในวันสบายๆ

IDEA MAKING

จะมีแฟชั่นไหนเข้ากับอากาศร้อนๆของเมืองไทยได้เท่าเสื้อยืด กางเกงขาสั้น กับหมวดทรงเก๋ แต่เราจะแต่งอย่างไรให้ชิคกว่าอื่น?

ID-Society

ชุดออกกำลังกายสุดเก๋ ทั้งรักสุขภาพและตามทันแฟชั่น

IDEA MAKING

ตอนนี้เทรนด์ของการออกกำลังกายกำลังมา ชุดที่เราใส่ออกกำลังกายก็ต้องห้ามตกยุค!

ID-Society

FABRIC FOR YOUR LOVELY BABY

IDEA MAKING

เสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับทารก คัดเกรดอย่างดี ปลอดภัย ได้คุณภาพ เพื่อรอยยิ้มของเจ้าตัวน้อยของคุณ

ID-Society

BUSINESS CASUAL OUTFITS

IDEA MAKING

เซทเครื่องแต่งกายสำหรับคนทำงานที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงมาทีละเล็ก ทีละน้อย ทุกยุคสมัย เป็นความเรียบง่ายของการใช้ Raw Material อย่างหนัง และผ้า เข้าด้วยกันอย่างลงตัวในแบบฉบับ Casual Look

3rd Page

GALLERY

DESIGNER PROJECT

The image below show’s 2 of the 4 core shapes that are available in the Cloth Magpie range. The handbag on the left is the Canteeni. A small and super cute handbag. The handbag on the right is the day case, a retro design that totally makes the most of the vintage fabric used. The print used in these images is called Spring Tide Tweed. Beautiful shades of sea-green and ice blue. Perfect for the summer. Spring Tide Tweed will look perfect with denim.