ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

2018-05-02T09:18:53.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมคอมโพสิท อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 ณ ห้อง 101 และ 401

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ในงานท่านจะได้พบกับ

     การนำเสนอเทคโนโลยี Connected Industry ของญี่ปุ่น ครั้งแรกของเมืองไทย

     เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท ที่คัดเลือกมาแล้ว

     เทคโนโลยีด้านSmart Factory และด้าน Smart Logistics & SCM ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

(hand shaking)ซึ่งท่านสามารถร่วมกิจกรรม ทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ และแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีกับบริษัทที่ท่านสนใจได้โดยตรง

การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

คุณดวงฤทัย / คุณลลิดา

โทรศัพท์ 02-367-8148 / โทรสาร 02-381-1053

E-mail: srisawat_lalida@Hotmail.com

Download เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1U6SaFHHoy7dgDO5Ot7FmPd8G6lsePGhA

สมัครภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

2018-05-02T09:18:53.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมคอมโพสิท อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง