พิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

2018-01-31T02:55:11.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2560
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิด งาน โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกับที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด โดยมี ว่าที่ ร ต พงษศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการการกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหาร และกำกับโครงกา

2018-01-31T02:55:11.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์