อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Carbon Prepreg

2018-01-30T09:10:56.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมคอมโพสิท

วันที่ 24 มกราคม 2561 สมาคมไทยคอมโพสิท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Carbon Prepreg  

2018-01-30T09:10:56.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมคอมโพสิท