อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)"

2017-12-13T15:40:36.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Thai-idc) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)" ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 เเละ 12-14 ธันวาคม 2560

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเเบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)" โดย อาจารย์ พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดเเละการสร้างเเบรนด์เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

2017-12-13T15:40:36.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์