การแสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่นจากนักออกแบบจากโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FDC 2017

2017-07-31T07:17:48.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมคอมโพสิท อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ เวทีกลาง ห้องชาเลนเจอร์ 2 มีการแสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่นจากนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ จากกิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FDC 2017 โดยมีคุณ เกรซ กาญจน์เกล้า ร่วมเดินแบบ

หลังจากการเดินแบบแล้วเสร็จ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผอ.กพข. 1 กสอ. และคณะเจ้าหน้าที่ กพข. 1 ได้ร่วมถ่ายภาพกับนางแบบ หน้าโซนจัดแสดง Fashion Design Creativity 

2017-07-31T07:17:48.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมคอมโพสิท อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง