DESIGN HIGHLIGHT

คลังรวมไอเดียการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งหมด ประกอบไปด้วย ภาพไอเดีย บทความ และผลงานนักออกแบบหลากหลายแขนง

ID-Society

เชิญเข้าร่วมประกวดการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ ASIASTAR เเละ WORLDSTAR

ARTICLE IDEA

ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท เพื่อค้นหาตัวเเทนประเทศไทยในการประกวด AsiaStar เเละ WorldStar เเละรางวัลพิเศษ การออกเเบบบาร์โค้ด จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งเเต่ วันที่ 1-20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ออกเเบบผลิตภัณฑ์ Thailland Industrial Design Center : Thai-IDC ชั้น1 ซ.ตรีมิตร  ถ.พระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทร 0-2381-1603, 06-1423-4926  E-mail : ppid.packaging@gmail.com   undefined

ID-Society

พิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

ARTICLE IDEA

ในวันที่ 26 มกราคม 2560นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิด งาน โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกับที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด โดยมี ว่าที่ ร ต พงษศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการการกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหาร และกำกับโครงกา undefined

ID-Society

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CARBON PREPREG

ARTICLE IDEA

วันที่ 24 มกราคม 2561 สมาคมไทยคอมโพสิท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Carbon Prepreg   undefined

ID-Society

กสอ.เผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ASIASTAR AWARDS 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล

ARTICLE IDEA

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (APF) ร่วมกับ 15 ประเทศสมาชิกตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (The Asian Packaging Federation : APF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 15 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ตุรกี อิหร่าน คาซักสถาน และประเทศไทย ได้จัดการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2017) และการประชุม Board of Administration of APF ครั้งที่ 67th และ General assembly of APF ครั้งที่ 42nd เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชียขึ้น ณ กรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-idc) โดยกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย และอุปนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในฐานะสมาชิกสามัญจากประเทศไทย ปรากฏว่ามีผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2017 ทั้งสิ้น 170 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 233 ผลงาน จาก 10 ประเทศสมาชิก โดยผลงานบรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2017 ทั้งสิ้น 21 รางวัล จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) จำนวน 6 รางวัล ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) จำนวน 1 รางวัล และประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category) จำนวน 14 รางวัล undefined

ID-Society

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้า หัวข้อ FOOD PACKAGING AND DESIGN

ARTICLE IDEA

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-idc) โดยกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ National Post Harvest Centre (NPHC) ของราชอาณาจักรภูฏาน โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP หัวข้อ “Food Packaging for Business Success” และ “Packaging Design for Food and Agriculture Products and Marketing” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารศูนย์ออกแบบฯ (Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม undefined


FIND DESIGNER

โปรไฟล์ และผลงานการออกแบบจาก Designer ที่นำเสนอด้วยรูปภาพซึ่งเป็นเสมือนแกลเลอรี่ผลงาน ทำให้สามารถนำเสนอบริการของเจ้าของผลงานได้

นครหัตถกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ นครหัตถกรรม

DESIGNER PROJECT

นำเทคนิคงานเครื่องเงินถมมาผสมผสานกับรูปแบบเครื่องประดับที่ดูโมเดิร์น เกิดเป็นรูปลักษณ์ของงานถมเมืองนครร่วมสมัย

51 สตูดิโอ บริษัทจำกัด

เครื่องหนัง 51 สตูดิโอ

DESIGNER PROJECT

จากเทคนิครูปทรงเหลี่ยมลายอันวิจิตรและลงตัว สมัยสุโขทัย กระเบื้องใบโพธ์ วางประกอบลงบนชิ้นงานจนลงตัว สร้างปรากฏการที่ตอกย่ำผู้หญิงที่เพียบพร้อมและความเป็นผู้ดี ภายใต้แบรนด์เอกสิทธ์

Somchana Kangwarnjit

DOOR HANDLE

DESIGNER PROJECT

DOOR HANDLE Silver Pentawards Winner 2013 “It is always hard to choose a door handle to match with the wall.” This design concept was developed to solve this problem and make customers decide to buy a door handle easier.The graphics were designed to resemble a real wall texture such as metal, wood or plastic. With different real wall textures on the package Designed by Prompt Design.


FIND PRODUCER

ผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม ที่รับผลิตตามงานออกแบบ

รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง

FIND MATERIAL SUPPLIER

แบรนด์ และร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม

รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับทำตามแบบ (OEM)
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง
รับออกแบบและผลิต (ODM)
ขายปลีก/ส่ง